Örnek büro veya ofis staj defteri (Sta4cad proje çizimi)

Örnek büro veya ofis staj defteri (Sta4cad proje çizimi)

Örnek İnşaat Mühendisliği Yapı Denetim Şantiye veya Büro / Ofis Staj Defteri - STA4CAD Kullanımı

TANIŞMA

2013-2014 yaz dönemi büro stajımı Afm Yapı Denetim'de yapmaya başladım. Başladığım ilk günlerde 3 mühendis, 1 sekreter ve 2 stajyer bulunmaktaydı. Staj yaptığım büronun patronu olan ve benden sorumlu olan inşaat mühendisi Ebubekir Yanık ve ortağı makine mühendisi Kübra Yılmaz, çalışan mühendis Emrah Dönmez , sekreterimiz Duygu İlalan , ve benimle birlikte 3 stajyer ile ofiste bulunmaktaydık. 

Ağırlıklı olarak betonarme proje çözümü yapmaktadır. Bununla birlikte çelik çatı sistemlerin çözümü de yapılmaktadır. Bununla birlikte mekanik projeler ile ilgilenmektedir. 

İlk gün tanışıp ofise adapte olmam konusunda bilgiler aldım. Ofisteki mevcut projeleri inceledim. Statik projelerin yapılış aşamalarını üstün körü öğrenip ertesi günden itibaren detaylıca öğrenmeye başladım.

STAJ BAŞLANGICI

Stajımı yaptığım inşaat bürosu uygulanacak olan inşaat projelerinin statik hesaplarını , ve statik hesapları yapıldıktan sonra, hesaplara göre projelerin çizimi yapılamaktadır. Ayrıca çizilen projelerin kontrolleri yapılmaktadır.

Büroda bu projelerin çizimleri ve hesaplamaları ile ilgili çalışmalarda bulundum. Ayrıca betonarme projeler konusunda teknik bilgiler edindim.
İlk olarak mimari projesi hazırlanmış olan projelerin gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra mimari projede belirlenmiş kolanlara göre yapının sistemi taşıyıcı sistemi tasarlanır. Taşıyıcı sistem asmolen ya da plak döşemelere göre kirişleri belirlenerek ayarlanır. Statik hesap için STA4-CAD kullanılmaktadır ayrıca belli tesir diyagramlarını elde edebilmek için SAP 2000 programı kullanılmaktadır. STA4-CAD programı sayesinde statik hesaplamalar yapılmaktadır ve çizim işlemine geçilmektedir. Çizim işlemleri için AUTOCAD çizim programı kullanılmaktadır.

Yapının taşıyıcı sistemi belirlenirken en ekonomik boyutlar ayarlanmaya çalışılır. Yapılan ön boyutlandırmadan sonra statik analiz yapıldıktan sonra gerçek boyutları verilir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi bu analizler STA4-CAD programı ile gerçekleştirilmektedir. 

1. STAJ GÜNÜ

Bugün STA4-CAD programı hakkında genel bilgiler edindim yanında çalıştığım mühendis bazı genel bilgiler verdi bu şekilde program hakkında ön bilgi sahibi oldum
STA4-CAD programı çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini yapan bir paket programdır. Program; statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. STA4-CAD programında TS500, TS498 ve Türk Deprem Yönetmeliklerini bünyesinde barındırıp bu yönetmeliklere göre statik analiz yapmaktadır. 
Çizim esnasında çizimi yapılan projenin, plan aplikasyon olarak girilen yapı bilgileri, çizimle eş zamanlı olarak planda ve 3 boyutlu görüntüde işlenmektedir ve yapılan çizimler rahat bir şekilde görülmektedir. 
Program otomatik olarak yapısal çözümleme ve 3 boyutlu modelleme yapmaktadır. Tüm çözümleme işlemini gerekli analiz kıstaslarına göre bir seferde çözmektedir. Çözümleme yapıldıktan sonra tüm çizimler hazır duruma gelmektedir ve AUTOCAD ortamına aktarılabilmektedir. Analiz sonrası; eleman optimizasyonu, maliyet analizleri ve deprem yönetmeliğinin tüm kontrolleri yapılabilmektedir.

2. STAJ GÜNÜ

Bugün betonarme binalar hakkın bazı genel bilgiler edindim ve betonarme binalarda hangi elemanların kullanıldığı be bu elemanların neler olduğunu öğrendim. Çeşitli varyasonlara göre çeşitli bina elemanları vardır. Bu şekilde bir çok türden betonarma bina türü çizimi ve analitik çözümlemesi yapılabilmektedir. Bu elemanları STA4-CAD programı içinde bulundurmaktadır.

DÖŞEME ELEMANLARI : 
BETON : Plak, kaset, mantar, asmolen (tuğlalı,ytonglu)
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik ve hasır çelik 

KİRİŞ ELEMANLARI :
BETON : Dikdörtgen (tabla ve tablasız), guse ve değişken kesitler. Düşeyde eğik ve dairesel kirişler.
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik 

KOLON ELEMANLARI :
BETON : Dikdörtgen, dairesel, poligonal kesitler ve panel elemanlar
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik ve hasır çelik 

TEMEL ELEMANLARI :
BETON : Sürekli temeller, tekil temeller, bağ kirişi, çevre hatılı ve radye plak. Kazık temel etkisi
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik 

DEPREM ISOLATÖRLERİ :
Kauçuk isolatörler

3. STAJ GÜNÜ 

Bugün statik çözümlemenin nasıl yapıldığı öğrenmeye başladım mimari projesi gelen projeye göre ilk önce bir bina taşıyıcı sistemi tasarlandı. Tasarlanan sisteminin bilgilerinin girilmesi işlemi için açılan STA4-CAD programında ilk olarak YAPI BİLGİ GİRİŞİ akıllı menüsüne girilir. Bu menüden YAPI GENEL BİLGİLERİ menüsüne girilir. Buradan binanın yapı genel bilgileri girilir. 

Öncelikle projenin ismi girilir. Yapılacak binanın kat sayısı, bulunduğu ile göre deprem bölgesi katsayısı, kolon ve perde bulundurma durumuna göre deprem yapı tipi katsayısı, halkın yığılma ve yığılma süresine göre deprem yapı önem katsayısı, zeminin deprem durumuna göre periyodu, okul, konut,bina, işyeri durumuna göre hareketli yük katsayısı, rijit bodrum perdelerinin kotuna göre deprem alt yüksekliği kotu, zemini oluşturan kum, çakıl,kil ve bunların sıkılık durumuna göre zemin yatak katsayısı, zemin emniyet gerilmesi, yine yapının konut, iş hanı, okul gibi çeşitlerine göre zemin yük azaltma katsayısı,deprem yükü eksantiretesi, yapının düzenli yada düzensiz oluşuna göre modal analiz minimum yük oranı, deprem eş eğer yükü bulunması durumunda etkidiği üst kat nosu ve son olarak aplikasyon kot farkı girilir. Bu şekilde bina genel bilgileri girişmiş olur.

4. STAJ GÜNÜ

Bugün yine proje çizimi ile ilgili bilgiler edinmeye devam edildi. Aynı zamanda Microsoft ofis excell programı kullanılarak bazı inşaat mühendisliğinde kullanılan formülle excell ortamında yazmaya başlandı. 
STA4-CAD programında girdiğimiz bina bilgilerininin ne olduğunu öğrendikten sonra bina kat bilgilerinin girilmesi işlemine geçildi bu işlemde yine mimari projeye uygun olarak yapıldı.

Kat bilgileri girilirken önce katların sembolleri girilir , ardından girilen kat koordinatı yani o katın kotu girilir. Kat kordinatları girilirken toplanarak girilmesine dikkat edilmelidir. Daha sonra kirişlerin hangi katın kirişleri gibi olcak ise o katın ismi girildikten sonra katın gerçek ismi girilir. 

Bu işlem bittikten sonra aksların girilmesi işlemine başlanır. 

5. STAJ GÜNÜ

Bugün STA4-CAD programındaki çalışmalarıma ara verdim. Microsoft Office Excel programında menüleri öğrenerek inşaat mühendisliği alanında kullanılabilecek bazı Excel uygulamalarının yazılması işlemine geçtim.

İlk örnek olarak konsol çubuğun kesit zorları için Excel formülleri yazdım. Konsol çubuğa gelecek yatay yüklere göre T kesme kuvvetleri ve M eğilme momentleri Excel yardımı ile hesaplandı. 

Kesit zorları hesabında 

TN= PN
Tİ= Tİ+1+ Pİ (i=N-1 1)
MN= 0
Mİ= Mİ+1+ hTİ (i=N-1 0) formülleri kullanıldı

N, Pİ ve h sırası ile, nokta sayısını, yatay yükleri ve noktalar arası uzaklığı göstermektedir. 
Verilen formüller gerekli hücrelere yazılarak konsol çubukların kesit zorları hesaplandı. 

6. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında çalışmalara devam edildi. Kat bilgileri girişi yapıldıktan sonra aks çizim işlemine geçilir. Aks çizimi için PARALEL AKS çizim düğmesine basılır. Paralel aks çizim menüsü ile çizim yapmak için bir tane referans aksı belirlenir. Referans aksı belirlendikten sonra aks aralığı girilir ve akslar tek tek birbirlerini referans alarak çizilir. Öncelikli olarak x yönündeki akslar çizilir daha, x yönündeki akslar çizildikten sonra y yönündeki akslar çizilir. 

Akslar öncelikli olarak 1x,2x,3x ve 1y,2y,3,y… gibi isimler alırlar. Aksların isimleri mimari projede verilen isimlere göre yeniden girilir. AKS BİLGİSİ düğmesine basılır ve AKS YÖNE SEÇİN kutusu açılır isim verilecek olan X yada Y aks takımı seçilir. Daha sonra sıra ile aksların isimleri istenilen şekilde verilir genel olarak alfabetik sıra ile akslara isim verilir.

7. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında aks çizimi ve isimlendirme işlemi bittikten sonra mimari projede gösterilen kolonların akslara yerleştirilme işlemine başladın. 

Kolon yerleştirmek için kolon bilgisi tuşuna basılır açılan kolon bilgisi kutusundan dikdörtgen yada dairesel kolon tipi belirlenir. Daha sonra kolonun x boyu olan Bx, ve y boyu olan By girilir. 

Kolonun aks üzerindeki yerini Dx ve Dy değerleri girilerek belirlenir. Üst sol kenar sabit tutulacaksa – ortadan sabitlenecekse 0 alt sağ kenar sabitlenecekse + olarak girilir. Ya kolonun x yada y aksı seçilerek yerleştirilir yada aks seçim tuşuna basılarak akslar üzerine direk olarak yerleştirilir bu şekilde bütün kolonlar yerleştirilmiş olur.

Kolonlar yerleştirildikten sonra eleman isimleri düzenleme menüsüne girilir ve ardından eleman numarası düzenleme kutusu açılır. Açılan kutudan kolon numarası düzenlemeye basılır ve yerleştirilen kolonların numaraları otomatik yada elle düzeltilir ve kolon yerleştirme işlemi bitmiş olur.

7. STAJ GÜNÜ

Bugünde büroya gelen bazı projelerin kontrollerini gerçekleştirdik. Yine betonarme binalardaki kirişlerin donatı hesabının nasıl yapılacağını el hesabı yapmayı öğrendim. 

Aynı zamanda kolonları girilen projenin kirişlerinin nasıl girileceğini öğrendim. Kirişler için kiriş bilgisi düğmesi tıklanır. Açılan kiriş bilgisi kutusunda ilk önce kiriş genişliği olan B daha sonra kiriş derinliği olan D değeri girilir ve kiriş boyutları belirlenmiş olur. Kiriş boyutları belirlendikten sonra kirişin üstüne gelecek duvar yüküne ve gelen zati yüke göre bir yük türü seçilir. Ardından kiriş aks seçim düğmesi tıklanarak kiriş yerleştirme işlemine başlanır.

Birinci nokta seçilir ardından ikinci nokta seçilir ve kiriş yerleştirilir ardında sağ tıklanarak kiriş bilgisine girilir ve Dxy bölümüne değer girilerek aks üzerindeki yeri belirlenir. Diğer yerleştirilecek kirişleri içinde aynı işlem yapılır ve tüm kirişler yerleştirilir. 

8. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında kirişlerin girim işlemi bittikten sonra bu kirişlerin isimlendirilme işlemine geçildi kirişler girilirken sürekli bazı bölümlere sürekli kopyalama işlemi kullanıldı. Daha sonra eleman isimlerini düzenleme menüsüne girilerek kirişlerin isimleri teker teker el ile girildi.
İsimler düzenlenirken numarası girilecek kirişin numarası girilir daha sonra Mouse ile teker teker tıklanarak tıklama sırasına göre birer birer artarak düzenlenir. 
Kirişler çizilirken genellikle kopyalama işlemi yapılarak çizildi sürekli kopyalama ikon işaretli ise kopyalama işlemi sürekli olarak yapar ve teker teker tüm kirişler çizilir.
Birkaç aksı geçip iki nokta arası işaretlenirse kirişler arasını otomatik olarak program sonlu elemanlara bölmektedir. 

9. STAJ GÜNÜ 

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında Kirişlerin isimlendirilme işlemi bittikten sonra projenin döşemelerinin girilme işlemine başladım ilk olarak plak bilgisi düğmesine basılır. Daha sonra açılan plak bilgisi penceresinden yapacağımız döşemenin belirlediğimiz sisteme göre asmelon yada plak olmasına göre bir döşeme kalınlığı gireriz. Döşeme kalınlığı girildikten sonra döşemenin kullanım durumuna göre ve üstüne duvar yükü gelip gelmemesine göre sabit G yükünü gireriz. 
Sabit yükü girildikten sonra tekrardan döşemenin kullanım durumuna göre hareketli Q yükü belirlenir ve girilir. Ardından döşeme çizim düğmesine basılır ve döşemelerin çizim işlemine başlanır.
Döşeme çizilirken ilk önce sol üst aks seçilir ardından program sağ alt aks seçilir ve döşeme çizilir. Eğer döşeme çizilecek yerin geometrik yapısı tam kare yada dikdörtgen değilse sol üst köşeden başlanarak saat yönünde tüm kenarları seçilir ve döşeme çizilir. 

10. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında döşemelerin giriş işlemi bittikten sonra döşemelerin isimlerinin girilme yani numaralarının düzenlenme işlemine başlandı. Eleman isimlerini düzenleme menüsüne girilerek döşemelerin isimleri teker teker el ile girildi.
İsimler düzenlenirken numarası girilecek döşemelerin numarası girilir daha sonra Mouse ile teker teker tıklanarak tıklama sırasına göre birer birer artarak düzenlenir. 

Döşemeler girilip ve numaralandırma işlemi bittikten sonra çizilen projenin bir aksa göre simetri almayı öğrendim simetri alma tuşuna basılıp daha sonra bir referans aksı seçilir ve seçilen aksa göre simetri alınmaktadır. Bu simetrik projelerde çok kolaylık sağlamaktadır. 

11. STAJ GÜNÜ

Bugün de diğer günler gibi STA4-CAD programında statik projenin girimi işlemine devam ettim. Simetri alma işlemini öğrendikten sonra eğik aks çizimini öğrendim.

Eğik aks çizmek için en kolay yol üç nokta ile aks kaydırma düğmesidir. Bu düğmeye basıldıktan sonra ilk olarak kaydırılacak aksın sabit noktası seçilir. İkinci olarak kaydıralarak aksın hareketli noktası seçilir daha sonra bir referans noktası seçilir. Yani bir referans aksı seçilir , bu seçim yapıldıktan sonra aks ara mesafesi mevcut değeri görülmektedir. Bu mevcut değer istenilen değerle değiştirilir ve aks kaydırma işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

12. STAJ GÜNÜ

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Kolonları, kirişleri, döşemeleri çizilmiş ve isimleri düzenlenmiş olan bir katın çizimde kolaylık sağlayabilmesi için benzer katlara kopyalama yapılabilmektedir. Bunun için Kat kopyeleme düğmesine basıldıktan sonra ilk olarak kopyalanan kat numarası daha sonra kopyalayacak kat numaraları sıra ile girilir. Bu şekilde diğer katlarda kolon ve kirişlerin teker teker girilmesini önlemektedir. Kopyalayan katlardaki kolon ve kat numaraları ise otomatik olarak katına göre numaralanıp ve isimlenmektedir. 

Bir diğer bazı işlemleri kolaylaştıran işlem ise kat yüksekliklerinin kolay bir şekilde ayarlanmasıdır. Örneğin ikinci katın yüksekliği 6 m olsun , kat yüksekliği 3,5 metre yapılırsa otomatik olarak 3. Katın yüksekliği de 9.5 metreye yükselir.

13. STAJ GÜNÜ

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.
Çizimini yaptığımız projenin değişikliklerini 3 boyutlu olarak görebilme imkanımız vardır , bunun için tools menüsünden 3D görünüm düğmesine basarak çizdiğimiz projenin 3 boyutlu görünümünü görebilmeyi öğrendim.

Yine diğer bir kolaylık sağlayan buton ise fast draw menüsündeki WİN düğmesidir. Bu düğmeye basılarak ekranda çalışılacak kısım pencere ile seçilebilmektedir. Buda ayrıntılı çalışma imkanı sağlamaktadır. 

14. STAJ GÜNÜ

Bugün de diğer günler gibi STA4-CAD programında statik projenin girimi işlemine devam ettim.
Daha önce WİN komutu ile pencere seçilerek yakınlaştırmayı öğrenmiştim. Gerekli pencere seçip çalışma işlemine başladıktan sonra KAT-ALL seçeneği ile yapıda katlar arasında çalışırken yani kattan kata geçerken çizimde sadece görünün kısmınmı kalacağı yoksa hepsinin mi görüleceği belirtilir. Ya KAT yada ALL seçeneği tercih edilebilir. 

Eğer kolonda aks ile kolon yüzeri arasındaki açıklığı değiştirmek istersek kolona gelip sağ tıklanır daha sonra Dx ve Dy değeleri değiştirilebilir. Eğer Dx değerini için sadece – ye basarsak soldan sıfıra sıfır dayar kolon ve aks arasında mesafe kalmaz. Ama -10 yazarsak sol baştan 10 cm aksın içine girer. Dy degerine -10 yazarsak ise kolonun üst yüzeyi ile aks arasında 10 cm aralık sağlar.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ve 30. sayfalar için yorum yaparak pdf halini isteyiniz.


UMARIM 14 GÜNLÜK OFİS / BÜRO STAJ DEFTERİ SİZLERE ÖRNEK TEŞKİL ETMEK AMACI İLE FAYDALI OLMUŞTUR. 

TEŞEKKÜRLER. 

Hafzullah Yıldırım

Merhaba. Ben Hafzullah! Kocaeli'de yaşayan bir yazılım geliştiriciyim. 12 yıldır doğrudan sektörün içerisindeyim. Şu anda Hafzullah.com.tr yazılım firmasının kurucusu ve geliştiricisiyim. İş hayatım, örgün eğitim gören bir üniversite öğrencisiyken başladı. Freelance çalışan olarak birçok web ve masaüstü projesi içerisinde yer aldım. Düzenli olarak altında imzam olan-olacak projeler geliştiriyor, blog yazıyor ve fotograf çekiyorum.

Toplam 159 Yorum

ahmet kurnaz
ahmet kurnaz

17.11.2015 19:37:00

staj defterinin tamamını pdf olarak olarak atabilirmisiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

01.01.2016 10:10:28

Staj defteri mail adresini PDF olarak gönderilmiştir. Faydalı olması dileği ile. İyi çalışmalar.

SALİH ALBAYRAK
SALİH ALBAYRAK

19.08.2019 10:49:24

staj defterinin tamamını pdf olarak atabilirmisiniz

Mert Alan
Mert Alan

13.09.2019 05:29:10

bana da pdf atabilir misınız ?

Abdullah KOÇAK
Abdullah KOÇAK

22.01.2016 09:12:07

Staj defterinin tümünü bana pdf şeklinde gönderirseniz pek mutlu olurum. iyi çalışmalar

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

22.01.2016 14:51:29

Staj defteri mail adresini PDF olarak gönderilmiştir. Faydalı olması dileği ile. İyi çalışmalar.

İsmail DEMİR
İsmail DEMİR

25.01.2016 20:26:11

Staj defterinin tümünü pdf olarak atabilir misiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

26.01.2016 19:35:15

Staj defteri mail adresinize gönderilmiştir. İyi çalışmalar.

İsmail DEMİR
İsmail DEMİR

26.01.2016 22:49:15

Kusura bakmayın hocam rahatsız ediyorum ama gelmedi e-mail?

mehmet akif
mehmet akif

28.01.2016 16:34:27

Bana staj defterini pdf olarak atabilirmisiniz teşekkürler

mustafa sarı
mustafa sarı

29.01.2016 01:37:13

Staj defterinin tamamını pdf olarak atabilir misiniz ?

İsmail DEMİR
İsmail DEMİR

29.01.2016 16:04:19

Staj defterinin tümünü pdf olarak atabilir misiniz?

Yıldırım Açık
Yıldırım Açık

31.01.2016 16:26:37

Staj defterinin tümünü bana da pdf olarak yollayabilir misiniz?

esra adıgüzel
esra adıgüzel

01.02.2016 19:58:57

Staj dosyasının tamamını pdf olarak atabilir misiniz?

ramazan akyol
ramazan akyol

15.02.2016 14:42:38

Staj defterinin tamamını pdf şeklinde gönderebilir misiniz, teşekkürler..

Muhammed Ömer
Muhammed Ömer

21.02.2016 11:32:34

Staj defterininin tamamını yollayabilir misiniz? Çok ihtiyacım var.Teşekkürler

mehmet çavuş
mehmet çavuş

24.02.2016 22:36:18

Hocam , tamamını yollayabilir misiniz ?

Kaan BALOĞLU
Kaan BALOĞLU

07.03.2016 16:30:39

Örnek staj defteriniz çok başarılı. Paylaşım için teşekkürler pdf olarak gönderirseniz sevinirim teşekkürler başarılar.

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

18.03.2016 10:24:55

Staj defteri tüm maillere gönderilmiştir. İyi çalışmalar.

Furkan BEY
Furkan BEY

14.02.2017 11:30:35

pdf olarak bana da atar mısın

Emrah dağ
Emrah dağ

30.07.2017 20:27:01

Bu staj defterinin tamamını yollayabilirmisiniz şimdiden tşk ederem

ilyas
ilyas

01.08.2018 15:17:57

Pdf atarmısınız

ahmet cıvelek
ahmet cıvelek

14.09.2019 14:37:19

staj defterini pdf olarak mail atabilirmisiniz bana çok acil lazım.

Hamdullah
Hamdullah

23.12.2019 18:11:33

Bana da atar misin staj defterinin diger gunlerini....tesekkurler..

can yıldırım
can yıldırım

31.03.2016 13:29:10

Paylaşımınız için teşekkürler.Tamamını pdf olarak atabilirmisiniz.

muhammed
muhammed

14.04.2016 02:02:23

Ben 1-2 ay önce cevap yazdım stajı yollar mısın diye ama bir cevap alamadım yollar mısınız?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

19.04.2016 16:37:27

Yazı bu hafta itibari ile güncellenecek, ve staj defteri bu yazı altında paylaşılacaktır.

cenap seker
cenap seker

27.04.2016 01:19:47

Staj defterinin tamamını pdf olarak yollarsanız sevinirim

Mustafa Kahtali
Mustafa Kahtali

30.04.2016 04:22:06

Merhaba. Staj dosyanız güzel olmuş devamınıda okuma şansımız varmıdır?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

30.04.2016 14:55:11

Şu an staj defterini resimli bir halde yeni bir yazı olarak yayınlıyorum. Detayları bu sayfa altında vereceğim. Güncel sayfasından da takip edebilirsiniz.

cenap şeker
cenap şeker

03.05.2016 23:28:58

Henüz yayınlamamışsınız sanırım...pdf olarak mail atabiirmisiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

04.05.2016 13:32:40

Ekliyorum. Takipte kalın.

mustafa kızmaz
mustafa kızmaz

04.05.2016 19:08:56

Kardeşim staj dosyasnı pdf olarak banada atabilirmisin inceleyelim fikir edinmek için

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

05.05.2016 12:12:33

Değerli ziyaretçilerim biraz geç oldu ama umarım faydalı olur. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ait yazıya ulaşabilirsiniz.

Tolga Mutlu
Tolga Mutlu

30.05.2016 16:11:14

Pdf olarak atabilir misiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

03.06.2016 09:13:31

Tolga; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ait yazıya ulaşabilirsin.

Gizem Ceylan
Gizem Ceylan

03.06.2016 00:08:43

Merhaba staj defterini pdf olarak gönderebilir misiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

03.06.2016 09:14:08

Gizem; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ait yazıya ulaşabilirsin.

duygu efil
duygu efil

10.06.2016 11:34:29

merhaba staj defterini pdf olarak gönderebilir misiniz :)

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

10.06.2016 15:24:20

Duygu Elif; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ait yazıya ulaşabilirsin.

aykut keskin
aykut keskin

13.06.2016 18:26:38

Merhaba eline sağlık çok iyi olmuş staj dosyanız acaba mail atablirmisiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

14.06.2016 09:38:03

Aykut Keskin; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ulaşabilirsin.

ÖZGÜR ÖZTÜRK
ÖZGÜR ÖZTÜRK

01.07.2016 16:01:31

Staj defterini pdf olarak ulastırabilirmisiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.07.2016 11:43:20

Özgür; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ulaşabilirsin.

gamze akçay
gamze akçay

14.07.2016 16:05:50

Staj defterini bana da pdf olarak ulaştırabilir misiniz

ahmet efe yıldıran
ahmet efe yıldıran

16.07.2016 11:14:58

Büro stajım varda banada staj defterini banada atabilirmisiniz

Oğulcan ERBAY
Oğulcan ERBAY

22.07.2016 15:38:51

Staj defterini pdf olarak mail atabilir misiniz?

gokhan tas
gokhan tas

23.07.2016 18:00:48

pdf olarak mail adresime atarsan çok sevinirim

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

24.07.2016 10:42:47

Arkadaşlar ben yazmaktan yoruldum, siz yorulmadınız. :) En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ulaşabilirsiniz.

m huseyin
m huseyin

28.07.2016 18:18:05

banada atsana hacı ya

jawad abusalh
jawad abusalh

03.08.2016 12:12:58

Staj defterini bana da pdf olarak ulaştırabilir misiniz ^_^

Hamit Koca
Hamit Koca

03.08.2016 13:39:44

Staj dosyasını pdf olarak atarmısın

Esin
Esin

04.08.2016 09:31:11

Pdf şeklinde bana da atar misiniz ?

Nurseli Ergün
Nurseli Ergün

05.08.2016 15:41:08

staj dosyasının tamamını pdf olarak atar mısınız ?

ferhat kılınç
ferhat kılınç

10.08.2016 10:24:14

pdf olaraktamamını atabilirmisiniz

huzeyfe karamıklı
huzeyfe karamıklı

10.08.2016 20:47:20

staj dosyasımı pdf seklinde gönderebilir misiniz

ebru carkit
ebru carkit

11.08.2016 13:06:32

Staj dosyasini pdf olarak tamamini atatbilir misiniz

sezgin sönmez
sezgin sönmez

14.08.2016 02:28:04

güzel çalışma için teşekkürler.staj defterini pdf olarak mail atabilir misiniz

gökhan
gökhan

22.08.2016 12:55:52

staj defeterinin tamamını pdf olarak atarmısın oren12gokan@hotmail.com

Seyhmuz YILDIZ
Seyhmuz YILDIZ

22.08.2016 16:07:59

staj defterinin tamamını bana da gönderebilir misiniz?

sümeyra
sümeyra

05.09.2016 13:04:52

mrhba oncelıkle boyle bır paylasım yaptıgnız ıcın tesekkurler ...Sizden ıstedgım bana staj defterının tamamnı atarmısn sımdıden cok tessekkurler...

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

05.09.2016 14:54:56

Arkadaşlar; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

ali kocabaş
ali kocabaş

06.09.2016 13:08:56

satj defterinin tamamını banada pdf olarak gönderirmisiniz?

Mustafa Kahtali
Mustafa Kahtali

08.09.2016 23:54:51

Staj dosyasıni pdf olarak gönderebilirmisiniz?

sedat  ürper
sedat ürper

15.09.2016 12:48:12

staj defterinin tümünü pdf olarak mail me gönderebilirmisiniz

selcuk ak
selcuk ak

22.09.2016 21:07:54

staj dosyasının tamamını pfd olarak goderırımısınzz

Bünyamin Bilen
Bünyamin Bilen

29.09.2016 10:25:19

Staj dosyasinin tamamini pdf olarak gonderebilir misiniz ?

deniz baskın
deniz baskın

06.10.2016 15:51:05

staj dosyasının tamamını pdf olarak gönderebilirmisiniz ?

Rojbin SEZER
Rojbin SEZER

06.10.2016 19:24:23

Mimarlık büro staj örnekleri varsa fotoğraflariyla beraber bana pdf olarak mailime gönderebilir misiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

06.10.2016 20:41:01

Arkadaşlar; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

meziyet awwad
meziyet awwad

08.10.2016 23:01:57

lütfen staj defteri bana gönderebilir misiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

10.10.2016 08:43:08

PDF olarak gönderim yapmıyorum. Buradan faydalanabilirsiniz.

omer var
omer var

09.10.2016 15:38:29

size zahmet staj defterinin tamamını gönderirirmisinz... teşekkurler

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

10.10.2016 08:44:08

PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

GÖZDE HATUN YAZICI
GÖZDE HATUN YAZICI

12.10.2016 20:28:53

staj defterini atabilirmsnz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

04.01.2017 09:22:10

Gözde; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

wisam alhamwi
wisam alhamwi

15.10.2016 00:10:00

staj defterin tamamini pdf olarak alabilir miyim ? iyi calismalar

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

19.10.2016 08:54:43

Arkadaşlar, PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsiniz.

Emine Kilic
Emine Kilic

18.10.2016 16:54:08

Staj defterinin tamamını alabilir miyim acaba ? Emeğinize sağlık iyi günler.

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

19.10.2016 08:54:27

Arkadaşlar, PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsiniz.

fatih
fatih

19.10.2016 15:42:16

staj defterini gönderebilir misin ? emeğinize sağlık

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

04.01.2017 09:20:52

Teşekkürler Fatih; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

Ahmet birel
Ahmet birel

20.10.2016 06:31:09

Devamını pdf alabilir miyim

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

04.01.2017 09:23:06

Ahmet; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

cigdem
cigdem

01.12.2016 13:07:41

Devamını pdf alabilir miyim? Ayrıca emeğinize sağlık çok güzel bir defter olmuş.

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

04.01.2017 09:19:13

Teşekkürler Çiğdem; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

Aziz sahin
Aziz sahin

02.01.2017 10:19:10

Pdf nin devamını mail olarak atabilirmisiniz rica etsem

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

04.01.2017 09:19:42

Aziz; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

Halis can karan
Halis can karan

27.01.2017 14:19:58

Pdf olarak tamamını atabilirmisiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

01.02.2017 15:50:10

PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

Ahmad danish
Ahmad danish

27.04.2017 20:48:38

Selam Abi staj defterinizi pdf olarak alabilirmiyim

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

30.04.2017 02:21:42

A.selam. Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef.

İBRAHİM ŞENOL
İBRAHİM ŞENOL

23.05.2017 18:40:09

Pdf olarak staj defterinizin tamamını atabilir misiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

24.05.2017 00:59:45

PDF olarak gönderim yapmıyorum, daha önceki yorumlarıma bakın lütfen. İyi çalışmalar.

Hüseyim
Hüseyim

03.08.2017 20:29:29

Süper.

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

12.08.2017 20:48:01

Sağolun.

Eray Orak
Eray Orak

04.08.2017 17:45:08

Staj defterini pdf olarak atabilir misiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

12.08.2017 20:48:22

Daha önceki yorum yapan arkadaşlara verdiğim cevaba bakın lütfen.

Osman yastı
Osman yastı

06.08.2017 17:54:12

Selam aleyküm kardeşim varsa sana zahmet bende pdf olarak alabilir miyim Allah razı olsun kardeşim

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

12.08.2017 20:48:54

Aleyküm selam, PDF olarak gönderim yapmıyorum, daha önceki yorumlarıma bakın lütfen. İyi çalışmalar.

Ömer KELEŞ
Ömer KELEŞ

16.08.2017 11:33:00

Staj defterinin tümünü mail atabilirseniz çok müteşekkir olurum.

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

25.08.2017 17:19:04

PDF olarak gönderim yapmıyorum, daha önceki yorumlarıma bakın lütfen. İyi çalışmalar.

Adnan yildiz
Adnan yildiz

21.08.2017 23:12:27

Staj defterinin tümünü pdf olarak atabilir misiniz ?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

25.08.2017 17:19:12

PDF olarak gönderim yapmıyorum, daha önceki yorumlarıma bakın lütfen. İyi çalışmalar.

Ayşe ALBAYRAK
Ayşe ALBAYRAK

22.08.2017 11:44:39

staj defterinin tamamını pdf olarak atabilir misiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

25.08.2017 17:19:23

PDF olarak gönderim yapmıyorum, daha önceki yorumlarıma bakın lütfen. İyi çalışmalar.

gg
gg

23.08.2017 20:52:41

Pdf olarak alabimirmiyim tamamimini

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

25.08.2017 17:19:32

PDF olarak gönderim yapmıyorum, daha önceki yorumlarıma bakın lütfen. İyi çalışmalar.

samet kocasoy
samet kocasoy

29.08.2017 15:09:10

pdf olarak albilirmiyim tamamını

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

15.09.2017 22:15:41

Samet PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Mehmet Cihad Gümüş
Mehmet Cihad Gümüş

05.09.2017 09:37:13

Hocam staj defterini pdf olarak yollayabilirmisinis?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

15.09.2017 22:15:53

Mehmet PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Yunus Emre Kürşat
Yunus Emre Kürşat

08.09.2017 16:20:24

Hocam staj defteri pdf olarak alabilir miyim? Teşekkürler

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

15.09.2017 22:16:06

Yunus PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Rahmat shah Aliyar
Rahmat shah Aliyar

13.09.2017 14:34:24

Hocam staj defterini PDF olarak alabilir miyim? Teşekkurler

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

15.09.2017 22:16:18

Rahmat PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Samet tezer
Samet tezer

13.09.2017 16:33:33

Hocam staj defterini pdf olarak alabilirmiyim? teşekkürler

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

15.09.2017 22:16:29

Samet PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Merve şahin
Merve şahin

15.09.2017 12:55:05

Staj defrerinin tamamını pdf olarak gönderebilirmisiniz :)

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

15.09.2017 22:16:40

Merve, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

İsmail berkin
İsmail berkin

17.09.2017 18:30:52

Bu defterin tamamını yollayabilir misiniz. şimdiden teşekkürler

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:17:54

İsmail, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

ismail berkin
ismail berkin

17.09.2017 18:32:11

30 günlük olanını pdf halinde yollayabilir misiniz acil lazım??

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:19:36

İsmail, bir önceki mesajında cevapladım mesajını.

Muhammed burak genç
Muhammed burak genç

20.09.2017 18:15:17

Rica etsem bende pdf alabılırmıyım.. Teşekkürler

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:19:52

Muhammed, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Mehmet Ali Turunç
Mehmet Ali Turunç

24.09.2017 17:26:08

Hocam tamamını mail olarak atabilirsin misiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:20:10

Mehmet, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Baran ersöz
Baran ersöz

05.10.2017 22:01:11

Ben de pdf olarak alabilir miyim rica etsem simdiden teşekkür ederim

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:20:24

Baran, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

serdar aydan
serdar aydan

06.10.2017 04:45:57

pdf olarak gönderebilir misiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:20:41

Serdar, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Enver
Enver

15.10.2017 19:50:44

Pdf olarak gönderir misiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.11.2017 10:12:49

Enver, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Mehmet kılıçarslan
Mehmet kılıçarslan

19.10.2017 15:29:26

Rica etsem staj defteri örneğini mail atabilirmisiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.11.2017 10:13:16

Mehmet, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

murat öztaş
murat öztaş

21.10.2017 19:58:27

Teşekkürler. PDF sürümü gönderirmisiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.11.2017 10:14:49

Murat, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Veysel bestas
Veysel bestas

26.10.2017 03:25:14

Merhaba staj kitapçığını tamamını atarmısın mailıme

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.11.2017 10:15:16

Veysel, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

deniz elitaş
deniz elitaş

04.11.2017 20:35:57

İyi akşamlar rica etsem staj defterini atabilirmisiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

12.11.2017 19:33:30

Daha önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi staj gönderimi yapamıyorum artık, tek tek çok fazla vakit alıyor. Lütfen web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Savaş Eser
Savaş Eser

08.11.2017 22:32:25

Hafız hocam staj defteri ni yollarmisiniz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

12.11.2017 19:34:18

Daha önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi staj gönderimi yapamıyorum savaş hocam, tek tek çok fazla vakit alıyor. Sitenin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

ayhan özkan
ayhan özkan

26.11.2017 20:35:21

Rica etsem pdf olarak gönderebilirmisiniz ?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

30.11.2017 14:15:06

Daha önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi staj gönderimi yapamıyorum Ayhan bey, tek tek çok fazla vakit alıyor. Sitenin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Seçkin yılmaz
Seçkin yılmaz

09.01.2018 11:31:13

Staj defterinin tamamını pdf olarak yollayabilirmisiniz iyi çalışmalar

Fatih
Fatih

02.02.2018 02:42:19

Pdf nasıl alabiliriz

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.03.2018 15:40:44

Sitenin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

batuhan
batuhan

12.04.2018 11:45:38

Staj defterinin tamamını fotoğraflı pdf olarak alabilir miyim

Ömer erol
Ömer erol

02.05.2018 22:57:50

Staj defterinin tamamını email adresime ata bilirmisiniz ?

canan Aktepe
canan Aktepe

06.05.2018 22:26:02

Yazı için teşekkürler

şenay göksel
şenay göksel

10.06.2018 21:46:39

iyi akşamlar staj dosyanız cok guzel olmsu devamını gönderebılırmısınız .bide iç mimarlık da kullanıcam sizce uygunmudur

Hüseyin
Hüseyin

06.07.2018 16:38:04

Acaba

Ahmet kayar
Ahmet kayar

11.07.2018 11:22:21

Staj defterinin tamamını email adresime atabilir misiniz?

Manollya Aslı
Manollya Aslı

11.07.2018 12:07:27

staj defterinin tamamını email adresime gönderebilir misiniz lütfen

Raif oğuz
Raif oğuz

16.07.2018 19:52:07

Staj defterini pdf olarak atar mısın

MeHMET Ali
MeHMET Ali

21.07.2018 19:52:33

staj defterinin tamamını e mail adresime gönderebilirmisiniz

Harun turan
Harun turan

22.07.2018 01:59:08

Staj defterini pdf olarak atabilirmisiniz

Fuat YILMAZ
Fuat YILMAZ

23.07.2018 11:12:02

Hocam bu staj defterinin tamamını gönderebilirmisiniz şimdiden çok teşekkür ederim

Emre açıkgöz
Emre açıkgöz

27.07.2018 11:12:48

Staj defterinin tamamini pdf olarak atabilirmisiniz ?

SEMİH ÇİTİL
SEMİH ÇİTİL

29.07.2018 12:58:38

Staj defterinin tamamını pdf olarak atabilirmisiniz

Betül göksen
Betül göksen

30.07.2018 19:30:17

Ellerinize sağlık...staj defterinin tamamını pdf olarak atabilir misiniz? Saygılar..

Dilek Avci
Dilek Avci

31.07.2018 11:51:24

Staj defterinin tamamini pdf olarak banada atabilir misiniz?

Ak
Ak

02.08.2018 13:14:13

Güzel çalışma ❤️

Erkan yakar
Erkan yakar

03.08.2018 09:31:57

Staj defterinin tamamını atabilirmisiniz

Koray Köker
Koray Köker

03.08.2018 14:49:00

Staj defterini PDF halinde atabilirmisiniz?

AHMET KARAMAN
AHMET KARAMAN

05.08.2018 14:43:53

hocam devamını alabilir miyiz

erkam acar
erkam acar

05.08.2018 16:30:03

tamamını atar mısınız*

MUSTAFA SAHIN
MUSTAFA SAHIN

06.08.2018 10:56:26

pdf olarak atabilir misiniz

MUSTAFA SAHIN
MUSTAFA SAHIN

06.08.2018 10:59:18

tamamını atar mısınız

Ahmet Tuna
Ahmet Tuna

07.08.2018 18:47:39

Pdf olarak atar mısınız tamamını

Şahin polat
Şahin polat

11.08.2018 20:47:05

Pdf fotolu staj defterini 30 günlük alabilir miyim

arda keskin
arda keskin

13.08.2018 22:37:03

bu dosya bana lazım

Mehmet yavuz
Mehmet yavuz

15.08.2018 23:23:15

Hocam devamını alabilirmiyim

ayşe eraslan
ayşe eraslan

29.08.2018 12:39:17

merhaba iyi günler rica etsem staj defteri pdf ni bana da atabilir misiniz

Melisa Beşkat
Melisa Beşkat

30.08.2018 08:59:50

30 is gununu pdf olrk atablr misnz?

nilgün soyer
nilgün soyer

05.09.2018 18:08:30

belediye stajı yaptım ve hiç bir şey öğretmedikleri için size başvuruyorum ...

Melek doğan
Melek doğan

10.09.2018 23:32:54

Devamını pdf olrk gondereblr msnzz

Özlem karakoö
Özlem karakoö

24.09.2018 11:43:14

Staj defterinin tamamını gönderebilir misiniz ?

ömer aras
ömer aras

29.09.2018 16:07:53

staj defterinin tamamını pdf olarak gönderir misiniz aciş lazım

ATG
ATG

02.10.2018 16:59:00

Staj defterinin tamamını pdf olarqk atabilir misiniz?

Fatih yalçın
Fatih yalçın

06.10.2018 00:06:52

Pdf olarak atarmisin

Abdulkadir elmas
Abdulkadir elmas

08.10.2018 13:51:28

Staj dosyasının tamamını pdf olarak atabilirmisin

Fatih sl
Fatih sl

19.11.2018 19:49:41

Staj defterinin tamamını gönderebilir misiniz PDF olarak. Şimdiden teşekkürler

Hamza durmaz
Hamza durmaz

16.12.2018 10:10:09

Banada acil pdf olarak gönderebilir misiniz ?

ayşegül çelik
ayşegül çelik

02.01.2019 22:20:57

Pdf şeklinde bana da atar misiniz ?

nihat  şahin
nihat şahin

15.01.2019 16:55:08

rneği pdf olarak gönderirmisniz

Elif Çivici
Elif Çivici

04.05.2019 01:58:52

Örneği pdf olarak atabılır misiniz?

enes başak
enes başak

07.07.2019 13:56:18

pdf olarak alabilirmiyim tamamını

Ahmet tagmat
Ahmet tagmat

11.07.2019 23:29:52

Çok beğendim eline sağlık abi diğer sayfalarıda atabilirmisin rica etsem

ümit çiftçi
ümit çiftçi

18.07.2019 11:04:49

pdf olarak göderebilirmisiniz acaba teşekkür ederim.

irfan barut
irfan barut

18.07.2019 17:55:54

Staj defterinin tümünü bana pdf şeklinde gönderirseniz pek mutlu olurum. iyi çalışmalar

Serdar Hekimoğlu
Serdar Hekimoğlu

20.07.2019 15:11:19

Örneği pdf olarak atabılır misiniz? Şimdiden Teşekkürler...

Mert ALAN
Mert ALAN

22.07.2019 16:34:02

bu da dahil olmak üzere elinizdeki ofis stajlarını gönderir misiniz ?

Özcan DURMAZEL
Özcan DURMAZEL

25.07.2019 18:03:43

Hocam bana da mail olarak gönderebilir misiniz size zahmet

seda
seda

02.08.2019 16:06:18

staj defterinin tamamını alabilirmiyim

Dilan
Dilan

05.08.2019 18:15:24

Staj defterinin tamamını PDF olarak acil bi şekilde atar mısınız

abdul baset
abdul baset

08.08.2019 13:38:29

bana da staj defterinin tumunu iletir misiniz?

SARA YALCIN
SARA YALCIN

21.08.2019 14:45:40

Merhaba hocam Staj defterinin pdf olarak atabilirmisiniz

ulukale
ulukale

25.08.2019 20:11:13

Örneği pdf olarak atabılır misiniz? Şimdiden Teşekkürler...

kagan köse
kagan köse

31.08.2019 18:34:54

Merhaba hocam staj defterinin tamamını pdf olarak gönderebilir misiniz?

irem bingöl
irem bingöl

05.09.2019 19:40:47

merhaba staj defterinin tamamını pdf olarak mail atabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

okan güler
okan güler

11.09.2019 18:45:00

staj defterinin full pdf halini bana da atar mısınız?

Ali Konyalı
Ali Konyalı

18.09.2019 01:47:46

Rica etsem staj defterinin tam halini mail atabilir misiniz?

ziver bulut
ziver bulut

18.09.2019 22:52:13

merhaba staj defterinin tamamını pdf olarak mail atabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

Murat bilgin
Murat bilgin

25.09.2019 08:50:52

Süper bi staj dosyasi olmuş banada atabirmisiniz

Evren aytek
Evren aytek

06.10.2019 10:46:52

PDF olarak bana da gönderebilir misiniz rica etsem

Muhsin Işık
Muhsin Işık

13.10.2019 20:56:09

Stajın tamamını atabilir misiniz

hakan kocaman
hakan kocaman

13.10.2019 23:28:29

biro stajı yapıyorum bana da gönderebilirmsiniz resimli

İdris  akgul
İdris akgul

14.10.2019 12:48:28

Staj defterini tümünu pdf olarak e amil gonderirmisiniz

burak  yıldırım
burak yıldırım

02.03.2020 14:19:27

merhaba kolay gelsin. pdf veya word olarak staj defterini mail atarmısınız.

Dilan Aras
Dilan Aras

14.05.2020 16:22:57

Staj defterinin tamamını pdf olarak e mail gönderir misiniz

Zynp
Zynp

18.06.2020 13:10:09

Staj defterinin tümünü pdf olarak atar mısınız?

gl kalı
gl kalı

18.08.2020 15:46:08

staj defterinin tamamını pdf olarak atar mısınız

Sende Yorum Yap

Benzer Yazılar