Örnek büro veya ofis staj defteri (Sta4cad proje çizimi)

Örnek büro veya ofis staj defteri (Sta4cad proje çizimi)
Örnek büro veya ofis staj defteri (Sta4cad proje çizimi)

Örnek İnşaat Mühendisliği Yapı Denetim Şantiye veya Büro / Ofis Staj Defteri - STA4CAD Kullanımı

TANIŞMA

2013-2014 yaz dönemi büro stajımı Afm Yapı Denetim'de yapmaya başladım. Başladığım ilk günlerde 3 mühendis, 1 sekreter ve 2 stajyer bulunmaktaydı. Staj yaptığım büronun patronu olan ve benden sorumlu olan inşaat mühendisi Ebubekir Yanık ve ortağı makine mühendisi Kübra Yılmaz, çalışan mühendis Emrah Dönmez , sekreterimiz Duygu İlalan , ve benimle birlikte 3 stajyer ile ofiste bulunmaktaydık. 

Ağırlıklı olarak betonarme proje çözümü yapmaktadır. Bununla birlikte çelik çatı sistemlerin çözümü de yapılmaktadır. Bununla birlikte mekanik projeler ile ilgilenmektedir. 

İlk gün tanışıp ofise adapte olmam konusunda bilgiler aldım. Ofisteki mevcut projeleri inceledim. Statik projelerin yapılış aşamalarını üstün körü öğrenip ertesi günden itibaren detaylıca öğrenmeye başladım.

STAJ BAŞLANGICI

Stajımı yaptığım inşaat bürosu uygulanacak olan inşaat projelerinin statik hesaplarını , ve statik hesapları yapıldıktan sonra, hesaplara göre projelerin çizimi yapılamaktadır. Ayrıca çizilen projelerin kontrolleri yapılmaktadır.

Büroda bu projelerin çizimleri ve hesaplamaları ile ilgili çalışmalarda bulundum. Ayrıca betonarme projeler konusunda teknik bilgiler edindim.
İlk olarak mimari projesi hazırlanmış olan projelerin gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra mimari projede belirlenmiş kolanlara göre yapının sistemi taşıyıcı sistemi tasarlanır. Taşıyıcı sistem asmolen ya da plak döşemelere göre kirişleri belirlenerek ayarlanır. Statik hesap için STA4-CAD kullanılmaktadır ayrıca belli tesir diyagramlarını elde edebilmek için SAP 2000 programı kullanılmaktadır. STA4-CAD programı sayesinde statik hesaplamalar yapılmaktadır ve çizim işlemine geçilmektedir. Çizim işlemleri için AUTOCAD çizim programı kullanılmaktadır.

Yapının taşıyıcı sistemi belirlenirken en ekonomik boyutlar ayarlanmaya çalışılır. Yapılan ön boyutlandırmadan sonra statik analiz yapıldıktan sonra gerçek boyutları verilir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi bu analizler STA4-CAD programı ile gerçekleştirilmektedir. 

1. STAJ GÜNÜ

Bugün STA4-CAD programı hakkında genel bilgiler edindim yanında çalıştığım mühendis bazı genel bilgiler verdi bu şekilde program hakkında ön bilgi sahibi oldum
STA4-CAD programı çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini yapan bir paket programdır. Program; statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. STA4-CAD programında TS500, TS498 ve Türk Deprem Yönetmeliklerini bünyesinde barındırıp bu yönetmeliklere göre statik analiz yapmaktadır. 
Çizim esnasında çizimi yapılan projenin, plan aplikasyon olarak girilen yapı bilgileri, çizimle eş zamanlı olarak planda ve 3 boyutlu görüntüde işlenmektedir ve yapılan çizimler rahat bir şekilde görülmektedir. 
Program otomatik olarak yapısal çözümleme ve 3 boyutlu modelleme yapmaktadır. Tüm çözümleme işlemini gerekli analiz kıstaslarına göre bir seferde çözmektedir. Çözümleme yapıldıktan sonra tüm çizimler hazır duruma gelmektedir ve AUTOCAD ortamına aktarılabilmektedir. Analiz sonrası; eleman optimizasyonu, maliyet analizleri ve deprem yönetmeliğinin tüm kontrolleri yapılabilmektedir.

2. STAJ GÜNÜ

Bugün betonarme binalar hakkın bazı genel bilgiler edindim ve betonarme binalarda hangi elemanların kullanıldığı be bu elemanların neler olduğunu öğrendim. Çeşitli varyasonlara göre çeşitli bina elemanları vardır. Bu şekilde bir çok türden betonarma bina türü çizimi ve analitik çözümlemesi yapılabilmektedir. Bu elemanları STA4-CAD programı içinde bulundurmaktadır.

DÖŞEME ELEMANLARI : 
BETON : Plak, kaset, mantar, asmolen (tuğlalı,ytonglu)
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik ve hasır çelik 

KİRİŞ ELEMANLARI :
BETON : Dikdörtgen (tabla ve tablasız), guse ve değişken kesitler. Düşeyde eğik ve dairesel kirişler.
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik 

KOLON ELEMANLARI :
BETON : Dikdörtgen, dairesel, poligonal kesitler ve panel elemanlar
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik ve hasır çelik 

TEMEL ELEMANLARI :
BETON : Sürekli temeller, tekil temeller, bağ kirişi, çevre hatılı ve radye plak. Kazık temel etkisi
ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik 

DEPREM ISOLATÖRLERİ :
Kauçuk isolatörler

3. STAJ GÜNÜ 

Bugün statik çözümlemenin nasıl yapıldığı öğrenmeye başladım mimari projesi gelen projeye göre ilk önce bir bina taşıyıcı sistemi tasarlandı. Tasarlanan sisteminin bilgilerinin girilmesi işlemi için açılan STA4-CAD programında ilk olarak YAPI BİLGİ GİRİŞİ akıllı menüsüne girilir. Bu menüden YAPI GENEL BİLGİLERİ menüsüne girilir. Buradan binanın yapı genel bilgileri girilir. 

Öncelikle projenin ismi girilir. Yapılacak binanın kat sayısı, bulunduğu ile göre deprem bölgesi katsayısı, kolon ve perde bulundurma durumuna göre deprem yapı tipi katsayısı, halkın yığılma ve yığılma süresine göre deprem yapı önem katsayısı, zeminin deprem durumuna göre periyodu, okul, konut,bina, işyeri durumuna göre hareketli yük katsayısı, rijit bodrum perdelerinin kotuna göre deprem alt yüksekliği kotu, zemini oluşturan kum, çakıl,kil ve bunların sıkılık durumuna göre zemin yatak katsayısı, zemin emniyet gerilmesi, yine yapının konut, iş hanı, okul gibi çeşitlerine göre zemin yük azaltma katsayısı,deprem yükü eksantiretesi, yapının düzenli yada düzensiz oluşuna göre modal analiz minimum yük oranı, deprem eş eğer yükü bulunması durumunda etkidiği üst kat nosu ve son olarak aplikasyon kot farkı girilir. Bu şekilde bina genel bilgileri girişmiş olur.

4. STAJ GÜNÜ

Bugün yine proje çizimi ile ilgili bilgiler edinmeye devam edildi. Aynı zamanda Microsoft ofis excell programı kullanılarak bazı inşaat mühendisliğinde kullanılan formülle excell ortamında yazmaya başlandı. 
STA4-CAD programında girdiğimiz bina bilgilerininin ne olduğunu öğrendikten sonra bina kat bilgilerinin girilmesi işlemine geçildi bu işlemde yine mimari projeye uygun olarak yapıldı.

Kat bilgileri girilirken önce katların sembolleri girilir , ardından girilen kat koordinatı yani o katın kotu girilir. Kat kordinatları girilirken toplanarak girilmesine dikkat edilmelidir. Daha sonra kirişlerin hangi katın kirişleri gibi olcak ise o katın ismi girildikten sonra katın gerçek ismi girilir. 

Bu işlem bittikten sonra aksların girilmesi işlemine başlanır. 

5. STAJ GÜNÜ

Bugün STA4-CAD programındaki çalışmalarıma ara verdim. Microsoft Office Excel programında menüleri öğrenerek inşaat mühendisliği alanında kullanılabilecek bazı Excel uygulamalarının yazılması işlemine geçtim.

İlk örnek olarak konsol çubuğun kesit zorları için Excel formülleri yazdım. Konsol çubuğa gelecek yatay yüklere göre T kesme kuvvetleri ve M eğilme momentleri Excel yardımı ile hesaplandı. 

Kesit zorları hesabında 

TN= PN
Tİ= Tİ+1+ Pİ (i=N-1 1)
MN= 0
Mİ= Mİ+1+ hTİ (i=N-1 0) formülleri kullanıldı

N, Pİ ve h sırası ile, nokta sayısını, yatay yükleri ve noktalar arası uzaklığı göstermektedir. 
Verilen formüller gerekli hücrelere yazılarak konsol çubukların kesit zorları hesaplandı. 

6. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında çalışmalara devam edildi. Kat bilgileri girişi yapıldıktan sonra aks çizim işlemine geçilir. Aks çizimi için PARALEL AKS çizim düğmesine basılır. Paralel aks çizim menüsü ile çizim yapmak için bir tane referans aksı belirlenir. Referans aksı belirlendikten sonra aks aralığı girilir ve akslar tek tek birbirlerini referans alarak çizilir. Öncelikli olarak x yönündeki akslar çizilir daha, x yönündeki akslar çizildikten sonra y yönündeki akslar çizilir. 

Akslar öncelikli olarak 1x,2x,3x ve 1y,2y,3,y… gibi isimler alırlar. Aksların isimleri mimari projede verilen isimlere göre yeniden girilir. AKS BİLGİSİ düğmesine basılır ve AKS YÖNE SEÇİN kutusu açılır isim verilecek olan X yada Y aks takımı seçilir. Daha sonra sıra ile aksların isimleri istenilen şekilde verilir genel olarak alfabetik sıra ile akslara isim verilir.

7. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında aks çizimi ve isimlendirme işlemi bittikten sonra mimari projede gösterilen kolonların akslara yerleştirilme işlemine başladın. 

Kolon yerleştirmek için kolon bilgisi tuşuna basılır açılan kolon bilgisi kutusundan dikdörtgen yada dairesel kolon tipi belirlenir. Daha sonra kolonun x boyu olan Bx, ve y boyu olan By girilir. 

Kolonun aks üzerindeki yerini Dx ve Dy değerleri girilerek belirlenir. Üst sol kenar sabit tutulacaksa – ortadan sabitlenecekse 0 alt sağ kenar sabitlenecekse + olarak girilir. Ya kolonun x yada y aksı seçilerek yerleştirilir yada aks seçim tuşuna basılarak akslar üzerine direk olarak yerleştirilir bu şekilde bütün kolonlar yerleştirilmiş olur.

Kolonlar yerleştirildikten sonra eleman isimleri düzenleme menüsüne girilir ve ardından eleman numarası düzenleme kutusu açılır. Açılan kutudan kolon numarası düzenlemeye basılır ve yerleştirilen kolonların numaraları otomatik yada elle düzeltilir ve kolon yerleştirme işlemi bitmiş olur.

7. STAJ GÜNÜ

Bugünde büroya gelen bazı projelerin kontrollerini gerçekleştirdik. Yine betonarme binalardaki kirişlerin donatı hesabının nasıl yapılacağını el hesabı yapmayı öğrendim. 

Aynı zamanda kolonları girilen projenin kirişlerinin nasıl girileceğini öğrendim. Kirişler için kiriş bilgisi düğmesi tıklanır. Açılan kiriş bilgisi kutusunda ilk önce kiriş genişliği olan B daha sonra kiriş derinliği olan D değeri girilir ve kiriş boyutları belirlenmiş olur. Kiriş boyutları belirlendikten sonra kirişin üstüne gelecek duvar yüküne ve gelen zati yüke göre bir yük türü seçilir. Ardından kiriş aks seçim düğmesi tıklanarak kiriş yerleştirme işlemine başlanır.

Birinci nokta seçilir ardından ikinci nokta seçilir ve kiriş yerleştirilir ardında sağ tıklanarak kiriş bilgisine girilir ve Dxy bölümüne değer girilerek aks üzerindeki yeri belirlenir. Diğer yerleştirilecek kirişleri içinde aynı işlem yapılır ve tüm kirişler yerleştirilir. 

8. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında kirişlerin girim işlemi bittikten sonra bu kirişlerin isimlendirilme işlemine geçildi kirişler girilirken sürekli bazı bölümlere sürekli kopyalama işlemi kullanıldı. Daha sonra eleman isimlerini düzenleme menüsüne girilerek kirişlerin isimleri teker teker el ile girildi.
İsimler düzenlenirken numarası girilecek kirişin numarası girilir daha sonra Mouse ile teker teker tıklanarak tıklama sırasına göre birer birer artarak düzenlenir. 
Kirişler çizilirken genellikle kopyalama işlemi yapılarak çizildi sürekli kopyalama ikon işaretli ise kopyalama işlemi sürekli olarak yapar ve teker teker tüm kirişler çizilir.
Birkaç aksı geçip iki nokta arası işaretlenirse kirişler arasını otomatik olarak program sonlu elemanlara bölmektedir. 

9. STAJ GÜNÜ 

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında Kirişlerin isimlendirilme işlemi bittikten sonra projenin döşemelerinin girilme işlemine başladım ilk olarak plak bilgisi düğmesine basılır. Daha sonra açılan plak bilgisi penceresinden yapacağımız döşemenin belirlediğimiz sisteme göre asmelon yada plak olmasına göre bir döşeme kalınlığı gireriz. Döşeme kalınlığı girildikten sonra döşemenin kullanım durumuna göre ve üstüne duvar yükü gelip gelmemesine göre sabit G yükünü gireriz. 
Sabit yükü girildikten sonra tekrardan döşemenin kullanım durumuna göre hareketli Q yükü belirlenir ve girilir. Ardından döşeme çizim düğmesine basılır ve döşemelerin çizim işlemine başlanır.
Döşeme çizilirken ilk önce sol üst aks seçilir ardından program sağ alt aks seçilir ve döşeme çizilir. Eğer döşeme çizilecek yerin geometrik yapısı tam kare yada dikdörtgen değilse sol üst köşeden başlanarak saat yönünde tüm kenarları seçilir ve döşeme çizilir. 

10. STAJ GÜNÜ

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında döşemelerin giriş işlemi bittikten sonra döşemelerin isimlerinin girilme yani numaralarının düzenlenme işlemine başlandı. Eleman isimlerini düzenleme menüsüne girilerek döşemelerin isimleri teker teker el ile girildi.
İsimler düzenlenirken numarası girilecek döşemelerin numarası girilir daha sonra Mouse ile teker teker tıklanarak tıklama sırasına göre birer birer artarak düzenlenir. 

Döşemeler girilip ve numaralandırma işlemi bittikten sonra çizilen projenin bir aksa göre simetri almayı öğrendim simetri alma tuşuna basılıp daha sonra bir referans aksı seçilir ve seçilen aksa göre simetri alınmaktadır. Bu simetrik projelerde çok kolaylık sağlamaktadır. 

11. STAJ GÜNÜ

Bugün de diğer günler gibi STA4-CAD programında statik projenin girimi işlemine devam ettim. Simetri alma işlemini öğrendikten sonra eğik aks çizimini öğrendim.

Eğik aks çizmek için en kolay yol üç nokta ile aks kaydırma düğmesidir. Bu düğmeye basıldıktan sonra ilk olarak kaydırılacak aksın sabit noktası seçilir. İkinci olarak kaydıralarak aksın hareketli noktası seçilir daha sonra bir referans noktası seçilir. Yani bir referans aksı seçilir , bu seçim yapıldıktan sonra aks ara mesafesi mevcut değeri görülmektedir. Bu mevcut değer istenilen değerle değiştirilir ve aks kaydırma işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

12. STAJ GÜNÜ

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Kolonları, kirişleri, döşemeleri çizilmiş ve isimleri düzenlenmiş olan bir katın çizimde kolaylık sağlayabilmesi için benzer katlara kopyalama yapılabilmektedir. Bunun için Kat kopyeleme düğmesine basıldıktan sonra ilk olarak kopyalanan kat numarası daha sonra kopyalayacak kat numaraları sıra ile girilir. Bu şekilde diğer katlarda kolon ve kirişlerin teker teker girilmesini önlemektedir. Kopyalayan katlardaki kolon ve kat numaraları ise otomatik olarak katına göre numaralanıp ve isimlenmektedir. 

Bir diğer bazı işlemleri kolaylaştıran işlem ise kat yüksekliklerinin kolay bir şekilde ayarlanmasıdır. Örneğin ikinci katın yüksekliği 6 m olsun , kat yüksekliği 3,5 metre yapılırsa otomatik olarak 3. Katın yüksekliği de 9.5 metreye yükselir.

13. STAJ GÜNÜ

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.
Çizimini yaptığımız projenin değişikliklerini 3 boyutlu olarak görebilme imkanımız vardır , bunun için tools menüsünden 3D görünüm düğmesine basarak çizdiğimiz projenin 3 boyutlu görünümünü görebilmeyi öğrendim.

Yine diğer bir kolaylık sağlayan buton ise fast draw menüsündeki WİN düğmesidir. Bu düğmeye basılarak ekranda çalışılacak kısım pencere ile seçilebilmektedir. Buda ayrıntılı çalışma imkanı sağlamaktadır. 

14. STAJ GÜNÜ

Bugün de diğer günler gibi STA4-CAD programında statik projenin girimi işlemine devam ettim.
Daha önce WİN komutu ile pencere seçilerek yakınlaştırmayı öğrenmiştim. Gerekli pencere seçip çalışma işlemine başladıktan sonra KAT-ALL seçeneği ile yapıda katlar arasında çalışırken yani kattan kata geçerken çizimde sadece görünün kısmınmı kalacağı yoksa hepsinin mi görüleceği belirtilir. Ya KAT yada ALL seçeneği tercih edilebilir. 

Eğer kolonda aks ile kolon yüzeri arasındaki açıklığı değiştirmek istersek kolona gelip sağ tıklanır daha sonra Dx ve Dy değeleri değiştirilebilir. Eğer Dx değerini için sadece – ye basarsak soldan sıfıra sıfır dayar kolon ve aks arasında mesafe kalmaz. Ama -10 yazarsak sol baştan 10 cm aksın içine girer. Dy degerine -10 yazarsak ise kolonun üst yüzeyi ile aks arasında 10 cm aralık sağlar.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ve 30. sayfalar için yorum yaparak pdf halini isteyiniz.


UMARIM 14 GÜNLÜK OFİS / BÜRO STAJ DEFTERİ SİZLERE ÖRNEK TEŞKİL ETMEK AMACI İLE FAYDALI OLMUŞTUR. 

TEŞEKKÜRLER. 


Bugün bir iyilik yap, bu yazıyı arkadaşlarınla paylaş :
Bu yazıdan para kazanabilirsin

BU YAZIYI OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YORUMLAR

 1. profilahmet kurnaz

  staj defterinin tamamını pdf olarak olarak atabilirmisiniz?

 2. profilAbdullah KOÇAK

  Staj defterinin tümünü bana pdf şeklinde gönderirseniz pek mutlu olurum.
  iyi çalışmalar

 3. profilİsmail DEMİR

  Staj defterinin tümünü pdf olarak atabilir misiniz?

 4. profilİsmail DEMİR

  Kusura bakmayın hocam rahatsız ediyorum ama gelmedi e-mail?

 5. profilmehmet akif

  Bana staj defterini pdf olarak atabilirmisiniz teşekkürler

 6. profilmustafa sarı

  Staj defterinin tamamını pdf olarak atabilir misiniz ?

 7. profilİsmail DEMİR

  Staj defterinin tümünü pdf olarak atabilir misiniz?

 8. profilYıldırım Açık

  Staj defterinin tümünü bana da pdf olarak yollayabilir misiniz?

 9. profilesra adıgüzel

  Staj dosyasının tamamını pdf olarak atabilir misiniz?

 10. profilramazan akyol

  Staj defterinin tamamını pdf şeklinde gönderebilir misiniz, teşekkürler..

 11. profilMuhammed Ömer

  Staj defterininin tamamını yollayabilir misiniz? Çok ihtiyacım var.Teşekkürler

 12. profilmehmet çavuş

  Hocam , tamamını yollayabilir misiniz ?

 13. profilKaan BALOĞLU

  Örnek staj defteriniz çok başarılı. Paylaşım için teşekkürler pdf olarak gönderirseniz sevinirim teşekkürler başarılar.

 14. profilHafzullah YILDIRIM

  Staj defteri tüm maillere gönderilmiştir. İyi çalışmalar.

 15. profilcan yıldırım

  Paylaşımınız için teşekkürler.Tamamını pdf olarak atabilirmisiniz.

 16. profilmuhammed

  Ben 1-2 ay önce cevap yazdım stajı yollar mısın diye ama bir cevap alamadım yollar mısınız?

 17. profilHafzullah YILDIRIM

  Yazı bu hafta itibari ile güncellenecek, ve staj defteri bu yazı altında paylaşılacaktır.

 18. profilcenap seker

  Staj defterinin tamamını pdf olarak yollarsanız sevinirim

 19. profilMustafa Kahtali

  Merhaba. Staj dosyanız güzel olmuş devamınıda okuma şansımız varmıdır?

 20. profilHafzullah YILDIRIM

  Şu an staj defterini resimli bir halde yeni bir yazı olarak yayınlıyorum. Detayları bu sayfa altında vereceğim. Güncel sayfasından da takip edebilirsiniz.

 21. profilHafzullah YILDIRIM

  Ekliyorum. Takipte kalın.

 22. profilHafzullah YILDIRIM

  Değerli ziyaretçilerim biraz geç oldu ama umarım faydalı olur. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ait yazıya ulaşabilirsiniz.

 23. profilTolga Mutlu

  Pdf olarak atabilir misiniz

 24. profilGizem Ceylan

  Merhaba staj defterini pdf olarak gönderebilir misiniz?

 25. profilduygu efil

  merhaba staj defterini pdf olarak gönderebilir misiniz :)

  • Hafzullah YILDIRIM

   Duygu Elif; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ait yazıya ulaşabilirsin.

 26. profilaykut keskin

  Merhaba eline sağlık çok iyi olmuş staj dosyanız acaba mail atablirmisiniz?

 27. profilÖZGÜR ÖZTÜRK

  Staj defterini pdf olarak ulastırabilirmisiniz

 28. profilgamze akçay

  Staj defterini bana da pdf olarak ulaştırabilir misiniz

 29. profilahmet efe yıldıran

  Büro stajım varda banada staj defterini banada atabilirmisiniz

 30. profilOğulcan ERBAY

  Staj defterini pdf olarak mail atabilir misiniz?

 31. profilgokhan tas

  pdf olarak mail adresime atarsan çok sevinirim

 32. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar ben yazmaktan yoruldum, siz yorulmadınız. :) En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak "Staj Defteri PDF" başlıklı güncellemeye tıklayarak PDF e ulaşabilirsiniz.

 33. profilm huseyin

  banada atsana hacı ya

 34. profiljawad abusalh

  Staj defterini bana da pdf olarak ulaştırabilir misiniz ^_^

 35. profilHamit Koca

  Staj dosyasını pdf olarak atarmısın

 36. profilEsin

  Pdf şeklinde bana da atar misiniz ?

 37. profilNurseli Ergün

  staj dosyasının tamamını pdf olarak atar mısınız ?

 38. profilferhat kılınç

  pdf olaraktamamını atabilirmisiniz

 39. profilhuzeyfe karamıklı

  staj dosyasımı pdf seklinde gönderebilir misiniz

 40. profilebru carkit

  Staj dosyasini pdf olarak tamamini atatbilir misiniz

 41. profilsezgin sönmez

  güzel çalışma için teşekkürler.staj defterini pdf olarak mail atabilir misiniz

 42. profilgökhan

  staj defeterinin tamamını pdf olarak atarmısın oren12gokan@hotmail.com

 43. profilSeyhmuz YILDIZ

  staj defterinin tamamını bana da gönderebilir misiniz?

 44. profilsümeyra

  mrhba oncelıkle boyle bır paylasım yaptıgnız ıcın tesekkurler ...Sizden ıstedgım bana staj defterının tamamnı atarmısn sımdıden cok tessekkurler...

 45. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 46. profilali kocabaş

  satj defterinin tamamını banada pdf olarak gönderirmisiniz?

 47. profilMustafa Kahtali

  Staj dosyasıni pdf olarak gönderebilirmisiniz?

 48. profilsedat ürper

  staj defterinin tümünü pdf olarak mail me gönderebilirmisiniz

 49. profilselcuk ak

  staj dosyasının tamamını pfd olarak goderırımısınzz

 50. profilBünyamin Bilen

  Staj dosyasinin tamamini pdf olarak gonderebilir misiniz ?

 51. profildeniz baskın

  staj dosyasının tamamını pdf olarak gönderebilirmisiniz ?

 52. profilRojbin SEZER

  Mimarlık büro staj örnekleri varsa fotoğraflariyla beraber bana pdf olarak mailime gönderebilir misiniz

 53. profilHafzullah YILDIRIM

  Arkadaşlar; en üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 54. profilmeziyet awwad

  lütfen staj defteri bana gönderebilir misiniz?

 55. profilomer var

  size zahmet staj defterinin tamamını gönderirirmisinz... teşekkurler

 56. profilGÖZDE HATUN YAZICI

  staj defterini atabilirmsnz?

  • Hafzullah YILDIRIM

   Gözde; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 57. profilwisam alhamwi

  staj defterin tamamini pdf olarak alabilir miyim ?
  iyi calismalar

  • Hafzullah YILDIRIM

   Arkadaşlar, PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsiniz.

 58. profilEmine Kilic

  Staj defterinin tamamını alabilir miyim acaba ? Emeğinize sağlık iyi günler.

  • Hafzullah YILDIRIM

   Arkadaşlar, PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsiniz.

 59. profilfatih

  staj defterini gönderebilir misin ? emeğinize sağlık

  • Hafzullah YILDIRIM

   Teşekkürler Fatih; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 60. profilAhmet birel

  Devamını pdf alabilir miyim

  • Hafzullah YILDIRIM

   Ahmet; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 61. profilcigdem

  Devamını pdf alabilir miyim? Ayrıca emeğinize sağlık çok güzel bir defter olmuş.

  • Hafzullah YILDIRIM

   Teşekkürler Çiğdem; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 62. profilAziz sahin

  Pdf nin devamını mail olarak atabilirmisiniz rica etsem

  • Hafzullah YILDIRIM

   Aziz; PDF olarak gönderim yapmıyorum. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 63. profilHalis can karan

  Pdf olarak tamamını atabilirmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef. En üst menüden "Güncel" sayfasına ulaşarak Staj Defterlerinin full sürümlerine ulaşabilirsin.

 64. profilAhmad danish

  Selam Abi staj defterinizi pdf olarak alabilirmiyim

  • Hafzullah YILDIRIM

   A.selam. Web sitemin en üst kısmındaki "Anasayfa", "Kimdir?" ... diye devam eden menüde "Güncel" başlıklı menüye tıklayın. Açılan sayfada "Şantiye staj defteri" başlıklı güncellemede "buraya" diye belirtilen linke tıklayarak bu staj defterinin devamına ulaşabilirsiniz. PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef.

 65. profilİBRAHİM ŞENOL

  Pdf olarak staj defterinizin tamamını atabilir misiniz

 66. profilEray Orak

  Staj defterini pdf olarak atabilir misiniz?

 67. profilOsman yastı

  Selam aleyküm kardeşim varsa sana zahmet bende pdf olarak alabilir miyim Allah razı olsun kardeşim

 68. profilÖmer KELEŞ

  Staj defterinin tümünü mail atabilirseniz çok müteşekkir olurum.

 69. profilAdnan yildiz

  Staj defterinin tümünü pdf olarak atabilir misiniz ?

 70. profilAyşe ALBAYRAK

  staj defterinin tamamını pdf olarak atabilir misiniz?

 71. profilgg

  Pdf olarak alabimirmiyim tamamimini

 72. profilsamet kocasoy

  pdf olarak albilirmiyim tamamını

  • Hafzullah YILDIRIM

   Samet PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 73. profilMehmet Cihad Gümüş

  Hocam staj defterini pdf olarak yollayabilirmisinis?

  • Hafzullah YILDIRIM

   Mehmet PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 74. profilYunus Emre Kürşat

  Hocam staj defteri pdf olarak alabilir miyim? Teşekkürler

  • Hafzullah YILDIRIM

   Yunus PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 75. profilRahmat shah Aliyar

  Hocam staj defterini PDF olarak alabilir miyim? Teşekkurler

  • Hafzullah YILDIRIM

   Rahmat PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 76. profilSamet tezer

  Hocam staj defterini pdf olarak alabilirmiyim? teşekkürler

  • Hafzullah YILDIRIM

   Samet PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 77. profilMerve şahin

  Staj defrerinin tamamını pdf olarak gönderebilirmisiniz :)

  • Hafzullah YILDIRIM

   Merve, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 78. profilİsmail berkin

  Bu defterin tamamını yollayabilir misiniz. şimdiden teşekkürler

  • Hafzullah YILDIRIM

   İsmail, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 79. profilismail berkin

  30 günlük olanını pdf halinde yollayabilir misiniz acil lazım??

 80. profilMuhammed burak genç

  Rica etsem bende pdf alabılırmıyım..
  Teşekkürler

  • Hafzullah YILDIRIM

   Muhammed, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 81. profilMehmet Ali Turunç

  Hocam tamamını mail olarak atabilirsin misiniz?

  • Hafzullah YILDIRIM

   Mehmet, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 82. profilBaran ersöz

  Ben de pdf olarak alabilir miyim rica etsem simdiden teşekkür ederim

  • Hafzullah YILDIRIM

   Baran, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 83. profilserdar aydan

  pdf olarak gönderebilir misiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   Serdar, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 84. profilEnver

  Pdf olarak gönderir misiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   Enver, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 85. profilMehmet kılıçarslan

  Rica etsem staj defteri örneğini mail atabilirmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   Mehmet, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 86. profilmurat öztaş

  Teşekkürler. PDF sürümü gönderirmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   Murat, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 87. profilVeysel bestas

  Merhaba staj kitapçığını tamamını atarmısın mailıme

  • Hafzullah YILDIRIM

   Veysel, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 88. profildeniz elitaş

  İyi akşamlar rica etsem staj defterini atabilirmisiniz?

  • Hafzullah YILDIRIM

   Daha önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi staj gönderimi yapamıyorum artık, tek tek çok fazla vakit alıyor. Lütfen web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 89. profilSavaş Eser

  Hafız hocam staj defteri ni yollarmisiniz

  • Hafzullah YILDIRIM

   Daha önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi staj gönderimi yapamıyorum savaş hocam, tek tek çok fazla vakit alıyor. Sitenin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 90. profilayhan özkan

  Rica etsem pdf olarak gönderebilirmisiniz ?

  • Hafzullah YILDIRIM

   Daha önceki yorumlarda da bahsettiğim gibi staj gönderimi yapamıyorum Ayhan bey, tek tek çok fazla vakit alıyor. Sitenin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 91. profilSeçkin yılmaz

  Staj defterinin tamamını pdf olarak yollayabilirmisiniz iyi çalışmalar

  • Hafzullah YILDIRIM

   Sitenin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 92. profilbatuhan

  Staj defterinin tamamını fotoğraflı pdf olarak alabilir miyim

 93. profilÖmer erol

  Staj defterinin tamamını email adresime ata bilirmisiniz ?

 94. profilcanan Aktepe

  Yazı için teşekkürler

 95. profilşenay göksel

  iyi akşamlar staj dosyanız cok guzel olmsu devamını gönderebılırmısınız .bide iç mimarlık da kullanıcam sizce uygunmudur

 96. profilAhmet kayar

  Staj defterinin tamamını email adresime atabilir misiniz?

 97. profilManollya Aslı

  staj defterinin tamamını email adresime gönderebilir misiniz lütfen

 98. profilRaif oğuz

  Staj defterini pdf olarak atar mısın

 99. profilMeHMET Ali

  staj defterinin tamamını e mail adresime gönderebilirmisiniz

 100. profilHarun turan

  Staj defterini pdf olarak atabilirmisiniz

 101. profilFuat YILMAZ

  Hocam bu staj defterinin tamamını gönderebilirmisiniz şimdiden çok teşekkür ederim

 102. profilEmre açıkgöz

  Staj defterinin tamamini pdf olarak atabilirmisiniz ?

 103. profilSEMİH ÇİTİL

  Staj defterinin tamamını pdf olarak atabilirmisiniz

 104. profilBetül göksen

  Ellerinize sağlık...staj defterinin tamamını pdf olarak atabilir misiniz? Saygılar..

 105. profilDilek Avci

  Staj defterinin tamamini pdf olarak banada atabilir misiniz?

 106. profilErkan yakar

  Staj defterinin tamamını atabilirmisiniz

 107. profilKoray Köker

  Staj defterini PDF halinde atabilirmisiniz?

 108. profilAHMET KARAMAN

  hocam devamını alabilir miyiz

 109. profilerkam acar

  tamamını atar mısınız*

 110. profilMUSTAFA SAHIN

  pdf olarak atabilir misiniz

 111. profilMUSTAFA SAHIN

  tamamını atar mısınız

 112. profilAhmet Tuna

  Pdf olarak atar mısınız tamamını

 113. profilŞahin polat

  Pdf fotolu staj defterini 30 günlük alabilir miyim

 114. profilarda keskin

  bu dosya bana lazım

 115. profilMehmet yavuz

  Hocam devamını alabilirmiyim

 116. profilayşe eraslan

  merhaba iyi günler rica etsem staj defteri pdf ni bana da atabilir misiniz

 117. profilMelisa Beşkat

  30 is gununu pdf olrk atablr misnz?

 118. profilnilgün soyer

  belediye stajı yaptım ve hiç bir şey öğretmedikleri için size başvuruyorum ...

 119. profilMelek doğan

  Devamını pdf olrk gondereblr msnzz

 120. profilÖzlem karakoö

  Staj defterinin tamamını gönderebilir misiniz ?

 121. profilömer aras

  staj defterinin tamamını pdf olarak gönderir misiniz aciş lazım

 122. profilATG

  Staj defterinin tamamını pdf olarqk atabilir misiniz?

 123. profilFatih yalçın

  Pdf olarak atarmisin

 124. profilAbdulkadir elmas

  Staj dosyasının tamamını pdf olarak atabilirmisin

 125. profilFatih sl

  Staj defterinin tamamını gönderebilir misiniz PDF olarak. Şimdiden teşekkürler

 126. profilHamza durmaz

  Banada acil pdf olarak gönderebilir misiniz ?

 127. profilayşegül çelik

  Pdf şeklinde bana da atar misiniz ?

 128. profilnihat şahin

  rneği pdf olarak gönderirmisniz

 129. profilElif Çivici

  Örneği pdf olarak atabılır misiniz?

 130. profilenes başak

  pdf olarak alabilirmiyim tamamını

 131. profilAhmet tagmat

  Çok beğendim eline sağlık abi diğer sayfalarıda atabilirmisin rica etsem

 132. profilümit çiftçi

  pdf olarak göderebilirmisiniz acaba teşekkür ederim.

 133. profilirfan barut

  Staj defterinin tümünü bana pdf şeklinde gönderirseniz pek mutlu olurum.
  iyi çalışmalar

 134. profilSerdar Hekimoğlu

  Örneği pdf olarak atabılır misiniz?
  Şimdiden Teşekkürler...

 135. profilMert ALAN

  bu da dahil olmak üzere elinizdeki ofis stajlarını gönderir misiniz ?

 136. profilÖzcan DURMAZEL

  Hocam bana da mail olarak gönderebilir misiniz size zahmet

 137. profilseda

  staj defterinin tamamını alabilirmiyim

 138. profilDilan

  Staj defterinin tamamını PDF olarak acil bi şekilde atar mısınız

 139. profilabdul baset

  bana da staj defterinin tumunu iletir misiniz?

 140. profilSARA YALCIN

  Merhaba hocam Staj defterinin pdf olarak atabilirmisiniz

 141. profilulukale

  Örneği pdf olarak atabılır misiniz?
  Şimdiden Teşekkürler...

 142. profilkagan köse

  Merhaba hocam staj defterinin tamamını pdf olarak gönderebilir misiniz?

 143. profilirem bingöl

  merhaba staj defterinin tamamını pdf olarak mail atabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

 144. profilokan güler

  staj defterinin full pdf halini bana da atar mısınız?

 145. profilAli Konyalı

  Rica etsem staj defterinin tam halini mail atabilir misiniz?

 146. profilziver bulut

  merhaba staj defterinin tamamını pdf olarak mail atabilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

 147. profilMurat bilgin

  Süper bi staj dosyasi olmuş banada atabirmisiniz

 148. profilEvren aytek

  PDF olarak bana da gönderebilir misiniz rica etsem

 149. profilMuhsin Işık

  Stajın tamamını atabilir misiniz

 150. profilhakan kocaman

  biro stajı yapıyorum bana da gönderebilirmsiniz resimli

 151. profilİdris akgul

  Staj defterini tümünu pdf olarak e amil gonderirmisiniz

 152. profilburak yıldırım

  merhaba kolay gelsin. pdf veya word olarak staj defterini mail atarmısınız.

 153. profilDilan Aras

  Staj defterinin tamamını pdf olarak e mail gönderir misiniz

 154. profilZynp

  Staj defterinin tümünü pdf olarak atar mısınız?

 155. profilgl kalı

  staj defterinin tamamını pdf olarak atar mısınız

Yorum yap

Geçersiz bir mail adresi girdiniz. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurun. *