Örnek Yapı Denetim Şantiye Staj Defteri

Örnek Yapı Denetim Şantiye Staj Defteri

Örnek Yapı Denetim Şantiye Stajı Staj Defteri İnşaat Mühendisliği

NOT : Bu staj defteri örneği internette bir çok sitede mevcuttur. Tamamen öğrencilerin faydalanması amacıyla hazırlanmıştır. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. 

STAJ GÜNÜ : 1
Staj yapmaya başladığım AFM YAPI DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’i İşçiler Caddesi Key Plaza No:147 NEVŞEHİR de bulunmaktadır. Şirkette 11 İnşaat Mühendisi, 2 Mimar, 4 Makine Mühendisi, 3 Elektrik Mühendisi çalışmaktadır.

Uygulama Denetçisi ve Yapı Denetim Koordinatörü İnşaat Mühendisi EBUBEKİR YANIK olan kısa konuşmamızda beni ekip üyesi diğer mühendislerle tanıştırdı. Yapı Denetimin önemini vurgulayarak bu işlerin devlet adına özel sektör tarafından yapıldığını özetledi. Stajım süresince en fazla verimi alabilmem için bana tavsiyelerde bulundu. Firmanın hali hazırda takip ettiği projeleri ve şantiyeleri anlattı, kısaca özelliklerinden bahsetti. İşlerin nasıl ilerleğini aşamalarını ve takiplerinin nasıl yapıldığını anlattı. Bunların planlanmasının önemini tüm firmalarla bu şekilde çalışmanın iyi bir plan program gerektirdiğini ve bu programı oluşturmak için gün sonu toplantıları yaptıklarını söyledi. Gün sonu kısa toplantıyla bir sonraki gün için hangi şantiyenin ne kontrolü olduğunun belirlenmesi ve ekiplerin nasıl oluşturulacağının ve kimlerden oluşacağının belirlendiğinden bahsetti. Şantiye denetimine giderken sorumlu kontrol mühendisleri ile nasıl çalışmam gerektiğini sahada neler yapmam gerektiğini ve nelerle karşılaşabileceğimi aktardı. Konuştuğumuz konular, projeler ve şantiyeler hakkında araştırma yapmam için beni yönlendirdi.
AFM YAPI DENETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ’ de proje kontrolü başlığı altında proje kontrolü, jeoteknik rapor kontrolü, mimari proje kontrolü, statik proje kontrolü, mekanik proje kontrolü, elektrik proje kontrolü ve yapım sürecindeki kontroller başlığı altında aplikasyon kontrolü, yalıtım kontrolü, taşıyıcı sistem imalat kontrolü, mekanik tesisat imalat kontrolü, elektrik tesisat imalat kontrolü, ince işler imalat kontrolü yapılmaktadır.
Yapı denetim sisteminin getirdikleri:

 • Can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
 • Kaynak israfına sebep olan plansız, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşma önlenecektir.
 • Çağdaş norm ve standartlarda projeler ve yapılar üretilecek, denetlenecektir.
 • Yapım işlerinde kullanılan malzemelerin ve işçiliğin standartlara uygunluğu denetlenecektir.
 • Yapı hasarı nedeniyle zarara uğrayan kişilerin hakları korunacak ve doğabilecek zararların tazmini sağlanacaktır.
 • Bu sayede binaların garanti belgesi olacaktır.

STAJ GÜNÜ : 2
Bugün Prokan A.Ş. Türkelli Demir Deposu İnşaatı’nın temel beton döküm 2. kısım vardı. Kontrol mühendisi Yiğit Yavaş bana Prokan İnşaatı projesi hakkında kısa bilgi verdi. 14/01/2011-11 yapı ruhsat tarihli ve nolu, pafta nosu 29L-2d, ada nosu 289 parsel nosu 1, toplam yüksekliği 15.50m olan Prokan A.Ş. Demir Deposu Türkelli-Menemen’de bulunuyor. İnşaat toplam alanı 3288,76m2 olup 3110,84m2 si depo binası 84.50m2 ve 93,42m2 idare binasının alt ve üst katı olarak tasarlanmıştır. Depo binasının yapı sistemi çeliktir. İdare binası yapı sistemi betonarme, temel sistemi sürekli ve kat sayısı zemin + 1 kat olmak üzere 177,92m2 olarak tasarlanmıştır. Bu alanlara göre otopark hesabı yapıldığı zaman;
Depo binası : 3110,84m2 / 200 = 15,55 = 16 araç
İdare binası : 177,92m2 / 50 = 3,55 = 4 araç olarak toplam otopark ihtiyacı 20 araç olarak hesaplanmıştır.
Prokan A.Ş. Şantiyesi Genel Görünüm (Resim 01)

STAJ GÜNÜ : 3
Biz bugün Tam Yapı Denetim olarak yapının (C1-13) ~ (13c-x3) aksları arası temel kirişi beton dökümü kontrolü için şantiye şefi tarafından bize bildirilen beton döküm saatinden yarım saat önce şantiyede kontrol mühendisi ile beraber hazır bulunduk. Beton dökülerek kirişlerin kalıplarını ve donatılarını gözden geçirerek yüzeysel kontrolümüzü yaptık. Çünkü kalıpların ve donatıların detaylı kontrolü önceki günlerde Tam Yapı Denetim tarafından yapılıp beton döküm izni verilmişti. En önemli dikkat ettiğimiz nokta beton dökümü kısım kısım yapılacağı için kalıbın kesildiği noktayı incelemekti. Kalıp istenen noktada kesilip oraya kadar beton döküm işlemi yapılamaz. Farklı zamanlarda dökülen betonlar arasında süreksizlik oluşur ve üstüne gelen eğilme momentini taşıyamayabilir. Bu yüzden kalıp bitim noktası momentin sıfırlandığı nokta yani pilyelerin kırıldığı nokta olması gerekir. Tespit edilen kalıp bitim yeri aşağıda görüldüğü gibi fotoğraflanmıştır (Kalıp Bitim Yeri Resim 02) ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

STAJ GÜNÜ : 4
Şantiye şefi, hesaplanan beton miktarı ve nasıl beton dökümü yapılacağını konuştuk. Yaklaşık 85 m2 beton dökümü yapılacaktı, şantiyenin şartları pompa kullanılmadan sadece transmikserle döküm yapmaya olanak tanıyordu (Şantiye Genel Görünüm Resim 01). Bu yüzden şantiye şefi gereksiz maliyeti azalmak amacıyla beton dökümünün pompa kullanmadan yapılmasına karar vermişti. Beton sınıfı C 25 kıvam sınıfı S4’tü. Bir süre bekledikten sonra ilk beton transmikseri şantiyeye giriş yaptı. Pompa kullanılmadığı için transmikserin beton dökümünün yapılacağı temel kirişe, şantiyeye ve transmiksere zarar vermeden yanaştırılması sağlandı. Beton dökümü kontrolümüzde başladı. Beton dökülürken kalıp ustalarının vibratör kullanıp kullanmadığını, uygun vibratör kullanımı yapıp yapmadıklarına dikkat ettik. Beton dökümünün sıcak havada beton döküm şartlarına uyup uymadığını kontrol ettik. İlk transmikser dökümü tamamladıktan sonra ikinci transmikser temel kirişe yanaşmadan önce anlaşmalı tedarikçi laboratuvarımızın (DENLAB) görevli teknikeri transmikserden aldığı betonu slump deneyi yapmak ve laboratuvarda beton basınç deneyi yapılması için 15x15x15 küp numunelere doldurarak numune alma işlemini tamamladı. Daha sonraki transmikserlerden rastgele numuneler alarak numune alma işlemini tamamladı. Alınan numuneler şantiye koşullarında durması için şantiyede 1 gün kurumaya bırakıldı. Yapılan 3 slump deneylerinin sonucunda slump değerleri; 18cm, 18cm ve 19cm olarak ölçüldü. Beton dökümünde herhangi bir terslik yaşanmadan transmikserler kontrolümüzde sırayla döküm yaparak toplamda 85m3 betonun döküm işlemi tamamlandı. Döküm işlemi tamamlandıktan sonra kontrol mühendisimiz yapı denetleme defterine bugün yapılan işleri raporlayarak doldurdu.
Beton Sınıfı:
Bir yapıda en önemli unsurlardan biri beton sınıfıdır. Projeye göre istenen mukavemetin sağlanması için beton sınıfı belirlenir ve bu betonun istenen mukavemeti sağlaması beklenir. Betonun mukavemeti etki eden pek çok faktör vardır;

 • Çimentonun cinsi, dozajı, mukavemeti
 • Agrega tane şekli ve yüzeylerinin durumu
 • Agrega mukavemeti
 • Su miktarı ve su/çimento oranı
 • Betonun kıvamı ve sıkıştırma cinsi ve kalitesi
 • Beton imalatında çevre sıcaklığı, rutubeti ve betonun korunması

STAJ GÜNÜ : 5
Sertleşme süresi ve katkı maddeleri
Betonun uygulanabilmesine göre betonun kıvamıda önem kazanır. Beton kıvamınında belirlenmesi yine projeye göre yani

 • Kalıptaki donatı sıklığı,
 • Kalıbın eğimi,
 • Kolon
 • Kiriş ebatları,
 • İşçilik ve mastarlama imkanları gibi kriterler dikkate alınarak beton kıvamı seçilir.

Kıvam Özelliklerine Göre S1 (Kuru kıvam)
S2 (Plastik kıvam)
S3 (Akıcı kıvam)
S4 (Çok akıcı kıvam)
S5 (Çok akıcı kıvam)
Çökme (cm) 0 – 4 cm
5 – 9 cm 10 - 15 cm
16 – 21 cm ≥ 22 cm
Benim staj yaptığım süre boyunca genelde S3 – S4 tipi betonlar kullanılan şantiyelerin kontrolü yapılacak.
Vibratör Kullanımı:
Kalıba dökülen betonu, kalıbın her tarafına yaymak, donatıları iyice sarmasını sağlamak ve hava boşluklarını dışarıya çıkararak doluluğu artırmak için vibratörle sıkıştırmak gerekmektedir. Vibrasyonun esası, betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi tutmaktır. Deprem yönetmeliğinde belirtildiği üzere, her tür beton sınıfında, yerleştirme aşamasında vibratör kullanmak mecburidir. Beton vibrasyonu için 3 çeşit vibratör kullanılabilir.
İçten Titreticiler:
Bir diğer adı da dalıcı vibratör olan ve en çok kullanılan vibratör tipidir. Vibratör, titreyen bir metal iğne ve ona, güç kaynağından hareket gücü ileten, hortum içindeki esnek bir bağlantı şaftından oluşur. Titreşimli iğne beton içindeki en büyük agrega boyutu, betonun kıvamı, kalıp ve donatı durumuna göre değişik çaplarda olabilir.

STAJ GÜNÜ : 6
Dıştan Titreticiler: Kalıp vibratörleri diye de adlandırılan ve kalıba dıştan monte edilerek kullanılan vibratörlerdir. Bu vibratörler genellikle donatı yoğunluğunun fazlalığı nedeniyle içten titretici uygulanamayan sıkışık yerlerde, tünellerin kemer kaplamaları ile prefabrik eleman üretiminde kullanılırlar. Kolaylıkla sokulup takılabilme özellikleri nedeniyle dökümün ilerlemesine göre kalıp üzerinde yerleri değiştirilebilir. Elektrikle veya basınçlı hava ile çalışırlar.
Yüzey Titreticiler: Bu vibratörler titreşen bir mala ve mastar şeklindedirler. Daha çok döşeme ve yol kaplama betonlarında kullanılırlar. Yaklaşık olarak 20 cm. derinliğe kadar etkili olurlar. Şayet daha derin kısımların vibrasyonu gerekiyorsa dalıcı vibratörlerle birlikte kullanılmalıdırlar.
Genelde şantiyelerde içten titretici vibratörler kullanılır. Vibratör kullanımında aşağıdakilere dikkat edilmelidir;
» Beton elden geldiğince yerleştirileceği yere veya onun çok yakın bir bölgesine dökülmelidir. Özellikle döşeme betonlarında hem zaman ve iş gücü kaybı, hem de betonun ayrışma tehlikesi açısından, betonu belirli bir bölgeye yığıp oradan kürekle yerine yerleştirme yönteminden kaçınılmalıdır.
» Duvar ve kolon gibi düşey taşıyıcı yapı elemanlarında, beton kalıbına 30 - 45 cm. tabakalar halinde yerleştirilmelidir. Bu kalınlık brüt beton uygulamasında ve eldeki mevcut vibratörün uzunluğuna bağlı olarak 30 cm. ile de sınırlandırılabilir.
» Beton kalıba fazla yüksekten dökülmemelidir.
» Beton dökümü sırasında gecikme ve duraklamalara yapılmamalıdır. Bu tür uygulamalarda yüzeyde oluşması muhtemel hava kabarcıklarını azaltmak için kalıp ince ve homojen bir yağ tabakasıyla yağlanmalı, betonun bileşimi ise iri agregası azaltılmış ve uygun kıvamlı olacak şekilde ayarlanmalıdır.
» Beton yerine mümkün olduğunca hızlı yerleştirilmelidir. Fakat bu işlem sıkıştırma yönteminden ve sıkıştırma ekipmanının yetiştirebileceğinden de hızlı olmamalıdır. Kısaca betonun yerleştirme ve sıkıştırma hızları uyum içinde ve eşit olmalıdır.
» Vibratör daldırıldığı kesimde, beton karışımına ve kullanılan vibratör cinsine bağlı olarak beton yüzeyinde ince bir şerbet tabakası belirip, beton içinde sıkışan havanın yüzeye çıkmasını sağlayana kadar en az 15 saniye kadar sabit tutulmalı, daha iyisi küçük düşey hareketler yaptırılmalıdır. Brüt beton uygulamalarında vibrasyon süresi gerekirse 30 sn.'ye kadar uzatılmalıdır.


STAJ GÜNÜ : 7
» Vibratör betonun içinden yavaşça çekilmelidir. Böylece sıkılama esnasında vibratörün, beton içinde oluşturduğu boşluğun kapanması sağlanacaktır. Kuru karışımlarda şayet bu başarılamıyorsa vibratörün yeniden bir kaç cm kadar betona daldırılması problemi çözecektir. Eğer yeniden daldırma etkili olamıyorsa karışımı veya vibratörü değiştirmek gerekecektir.
» Vibrasyon esnasında vibratörün her defasında bir önceki tabakaya 10 cm kadar girmesine dikkat etmek gerekir. Böylece iki tabakanın birbiriyle kaynaşması sağlanacaktır.
İçten Titretme Vibratör Kullanımı (Resim 03)
» Vibratörün kalıp yüzeyine temas etmesini önlemek gerekir. Bu, kalıp yüzeyinin hasar görmesini önleyeceği gibi vibratörün de hasar görmesine engel olacaktır. Emniyetli tarafta kalmak için vibratörü kalıptan 75-100 mm uzakta tutmak gerekir.
» Vibrasyon esnasında vibratörün betonarme donatılarına temasını da önlemek gerekir. Bu donatıların kalıp içerisindeki konumunun bozulmasını önleyecektir.


STAJ GÜNÜ : 8
» Vibratör sıkılama esnasında beton yığınının tam tepesinden daldırılmamalıdır. Bir yığını düzlemek için vibratörü yığına kenardan daldırıp yerleşmeye başlayan tabaka üzerinde ilerletmek gerekir. Yığın düzlendikten sonra sıkıştırma başlatılmalıdır.
» Vibratör betona düşey olarak daldırılmalı ve daldırma aralığı vibratörlerin etki yarıçaplarına bağlı olarak 45-50 cm'yi geçmemelidir. Küçük çaplı vibratör kullanılması halinde ve brüt beton uygulamasında daldırma aralıklarının daha da düşürülmesi gerekir.
» Beton yerleştirilirken yardımcı oluklar kullanılması halinde, betonun bu oluklardan akışını vibratör kullanarak sağlamaktan kaçınılmaktadır.
» Vibrasyon esnasında vibratör iğnesinin tamamen betona gömülmesini sağlamak gerekir. Beton içinde olmadığı zaman vibratör çalıştırılmamalıdır.
» Yüzey görünümünün çok önemli olduğu yerlerde ilave vibrasyon uygulayarak yüzeydeki boşluk sayısını azaltma yoluna gidilmelidir.
» Vibratörün motoru sarsıntılı çalışıyorsa bakımını yapmak gerekir. Vibratör, esnek milinden çekilerek taşınmamalıdır. Her iş bitiminde vibratör muhakkak temizlenmelidir.
» Taze beton, içinde hava boşlukları kalmayacak biçimde mümkün olan en yüksek yoğunluğa kadar sıkıştırılmalıdır.
Sıcak Havada Beton Dökümü:
Beton, bilindiği üzere agrega, çimento, su ve duruma göre kimyasal ve mineral katkıdan oluşan bir yapı malzemesidir. Bu malzemeleri bir arada tutan ve dayanım kazandıran ise çimento ve su arasında gerçekleşen “ hidratasyon reaksiyonu” dur. Ekzotermik (ısıveren) olan bu reaksiyonun gerçekleşmesi için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Su ve sıcaklığı etkileyen tüm faktörler dolayısıyla betonun özelliklerini de etkilemiş olur. Sıcaklık betonu doğrudan etkiler, sıcaklığın artmasıyla betondaki su kaybı ve su ihtiyacı artar. Bu yüzden kıvam düşer, priz alma hızı artar, dayanımda düşme meydana gelir, rötre çatlakları ve ısıl çatlamalar meydana gelerek betonda bozulmalar oluşur. Bu nedenlerden dolayı sıcak havada beton dökümü kurallarına uyulmalıdır;
» Beton üretiminde kullanılan malzemeler soğutularak düşük sıcaklıkta beton üretimi sağlanmalıdır.
» Betona uygun katkılar eklenmelidir.
» Beton şantiyeye kısa sürede ulaştırılmalıdır.
» Mikser devri yüksek olmamalıdır.


STAJ GÜNÜ : 9
» Transmikserde taşınan betonun sıcaklıktan daha az etkilenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. (Resim 04)
» Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sayede taze betondaki suyun zemince emilmesi engellenir.
» Kalıplar donatılar nemlendirilir.
» Aşırı rüzgâr varsa döküm yapılacak yere rüzgâr kırıcı konulabilir.
» Gölgelik kullanılarak beton güneş ışığından korunmalıdır.
» Gün içinde sıcaklığın düşük olduğu saatler tercih edilmelidir.
» Beton dökümü kısa süre için tamamlanmalıdır.
» Beton yüzeyi sürekli nemli kalacak şekilde su ile kür edilmelidir.


STAJ GÜNÜ : 10
Slump Deneyi:
Slump hunisi düz bir zemine konur. Standart slump hunisi üç eşit kademede doldurulup, her kademede 25 kez standart şişleme çubuğu ile şişlenir. Huni tamamen dolunca üst yüzeyi mala ile düzlenir. Huni yavaşça yukarı doğru kaldırılır ve bu sırada taze beton kendi ağırlığıyla çöker. Şişleme çubuğu huninin üzerine konur ve çöken betonun üst seviyesinden çubuğun altına kadar olan mesafe ölçülür. Bu uzunluk, taze betonun çökme (slump) değeri olarak adlandırılır.
Beton Basınç Deneyi
Yükleme çerçevesine yüksekliği ayarlanabilir bir üst tabla ile oynar ve hareketli alt tabla arasına numune yerleştirilir. Örneğe uygulanan gerilmenin üniform dağılmasının sağlanması için, örnek yüzeylerinin pürüzlü olmaması gerekir. Bu amaçla deney örneklerinin alt ve üst tablaya temas eden yüzeylerine eş


STAJ GÜNÜ : 11
Numune Alma İşlemi:
dağılımlı gerilmeyi sağlamak amacıyla özel bir karışımdan başlık dökülür. Alt tablanın altındaki pistonun silindirine bir pompa yardımıyla yağ basılır. Yağın basıncı alt tablayı yukarı yönde iterek örneğin kırılmasına yol açar. Bu arada haznedeki basınç kuvveti bir dinamometre ile ölçülür. Basılır. Yağın basıncı alt tablayı yukarı yönde iterek örneğin kırılmasına yol açar. Bu arada haznedeki basınç Beton kuvveti bir dinamometre ile ölçülür.
Yapı malzemeleri kalite kontrol laboratuvarı Denlab beton kalite kontrolü için, kontrol mühendislerimizin nezaretinde laboratuvar teknikeri numunelere konulacak etiketleri hazırladı. İlk gelen arabadan numunelerimizi ayırdı. 3 adet 15x15x15 küp yarısına kadar doldurulup 25’er defa şişlendi. 4 köşesinden 6’şar defa tokmaklandı, küpler tam doldurulup şişleme ve tokmaklama işlemi tekrar edildi.


STAJ GÜNÜ : 12
Mala ile küplerin üzeri perdah edildi. Numunelerin üzerine etiketleri yapıştırıldı, işlemler tamamlandıktan sonra malzemeler temizlenip yıkandı. Alınan numuneler üzerine telis örtülerek şantiye ortamında 1 gün bekleme konuldu.

Dün Prokan A.Ş. Türkelli Demir Deposu temel kirişlerinin bir kısmının beton dökümünde Tam Yapı Denetim olarak hazır bulunup gerekli kontrolleri yapmıştık. Bugün de temel kiriş beton dökümü devamı vardı. İlgili projeyi tekrar gözden geçirip gerekli bilgileri öğrendik. Bugün 1-1 akslarına beton dökümü yapılacaktı. Bildirilen beton döküm saatinden önce Kontrol Mühendisi Yiğit Yavaş ile Menemen’de bulunan şantiye vardık. Beton dökülecek kalıpların temizliğini ve sağlamlığını kontrol ettik. Dökümü yapılan beton aynı şekilde C 25 kıvam sınıfı S4’tü. Beton transmikserleri bildirilen saatte şantiye geldi beton laboratuvarı görevli teknikeri gereken numuneleri aldıktan sonra beton işlemi pompa kullanmadan başladı. Yapılan 3 slump deneyinde de slump değeri 19cm olarak çıktı. Döküm esnasında vibratör kullanılıp kullanılmadığını, vibratörün uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını ve dökümün şartlarına uygun olup olmadığını döküm esnasında sürekli denetledik. Döküm esnasında transmikserlerden birinin beton kıvamı iyi değildi. Bu yüzden istenilen kıvama getirmek için bizim nezaretimizde betona yeteri miktar beton katkısı karıştırılıp döküme devam edildi. Döküm esnasından başka bir olumsuzla karşılaşmadık ve dünkü gibi kont.müh. şantiyelerde bulunması zorunlu olan yapı denetleme defterine beton dökümünün yapıldığını ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını raporladı.

Bugün Denizciler Dökümcülük San. Tic. A.Ş. nin su deposu perdeleri beton dökümü vardı. Kontrol Mühendisi ile projesini inceledik. Denizciler Dökümcülük San. Tic. A.Ş. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunmaktadır. Pafta K18-a-17-a-4b, ada 102, parsel nosu 12. Şantiye inşaat alanı olarak 6468m2 ye yayılıyor. Yapı sistemi betonarme ve çelik, kat sayısı zemin ve batar kat şeklinde. Yapı fabrika binası şeklinde tasarlanmıştır. Kontrol Mühendisiyle bildirilen beton döküm saati olarak saat 13.00 den önce şantiye vardık. Beton dökümü beton firmasının öne sürdüğü bazı nedenlerden dolayı saatinde başlamadı. Şantiye merkezimize uzak olduğu için şantiyede bekledik. Beton dökümü ilk transmikserin gelmesiyle saat 18.00 da başladı. Beton dökümü başlamadan önce her zamanki gibi kalıpların sağlamlığını ve temizliğini bir kez daha kontrol etmiştik Toplam 47m3 beton dökümü kontrolümüzde, projesine ve standartlara uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet, 1 takım beton numunesi alınmıştır.


STAJ GÜNÜ : 13
Prokan A.Ş. Türkelli Demir Deposu beton temel kirişleri beton döküm işleri bugünde devam etti. Daha önce 1-1 aksları arası beton döküm işlemini yapmıştık. Bugünde B(1-13)-13(x2-x3) aksları arası temel kirişi beton dökümü için projeyi tekrar gözden geçirdikten sonra kontrol mühendisi ile bildirilen beton döküm saatinden önce şantiyeye gittik. Her zamanki gibi kalıpların sağlamlığını ve temizliğini kontrol ettik. Bildirilen saatte ilk beton transmikseri şantiyeye geldi ve dökümün yapılacağı kirişe yanaştı. Transmikserin manevra yaptığı alanın eğimi biraz yüksek olması nedeniyle transmikserin geçişinde kapağından beton akmıştı. Bu sorun döküm boyunca her transmikserde yaşanacağı için
Kepçe ile Yolun Düzeltilmesi (Resim 08)
transmikserde yaşanacağı için kepçe ile yola iyileştirme yapılmasına karar verildi. (Resim 08) Daha sonra beton dökümü sorunsuz devam etti. Toplam 47m3 beton dökümü kontrolümüzde, projesine ve standartlara uygun olarak yapıldı. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet, 1 takım beton numunesi alınmıştır. Beton dökümünün tamamlanmasından sonra yapı denetleme defterine yapılanları işledi.


STAJ GÜNÜ : 14Bugün yurt binası olarak tasarlanan Bereket Özel Dershanecilik ve Özel Okulları’na ait Bergama/İzmir’de bulunan şantiyede beton dökümü vardı. Beton dökümü denetimine İnşaat Mühendisi Kontrol Mühendisi Yiğit Yavaş ile gidecektik. Kontrol mühendisi ile şantiyeye gitmeden önce projeyi inceledik. Pafta 18K-4 pafta, 930 ada, parsel 1 nosu ile toplamda inşaat alanı 6257m2’ ye yayılmış. 4 kat olarak yapılacak binanın yapı sistemi projede betonarme karkas olarak belirtilmiş. Beton dökümü A blok 200katı (zemin kat) döşemesine yapılacaktı. Metraj hesabı yapıldıktan sonra 160m3 civarı beton gerektiği hesaplanmıştı. Projede beton sınıfı C25 olarak gösterilmişti. Bu bilgileri kontrol mühendisinden aldıktan sonra şantiyeye gittik. Bildirilen beton saati 17.00’de beton pompası şantiyeye geldi ve pompa kurulumu başladı. Daha önce kalıp donatı kontrolü yapılan ve beton döküm izni verilen döşemenin ve kalıpların tekrar yüzeysel kontrolü yaptık. Toplamda ilaveyle beraber 170m3 beton sorunsuz olarak döküldü. Döküm esnasında betonun kurallarına göre dökülmesi için nezarette bulunduk. Kalfalara vibratörü uzun süre tutmamaları ve donatılara mümkün olduğunca değdirmemeleri telkininde bulunduk.


STAJ GÜNÜ : 15
Beton dökümü esnasında transmikserlerden rastgele 2 takım 12 adet küp numune gözetimimizde laboratuvarımız tarafından alındı. Beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak saat 22.00 de tamamlandı.

Bugün Günkon İnşaat A Blok 5. kat kolon ve perde kontrolü ve bunların beton dökümü vardı. Şantiyeye gitmeden önce ilgili yeri projeden buldum ve kontrol mühendisleri Mert Üstün ve Tahsin Yaygın ile beraber kolon ve perde detaylarını inceledik. Kontrol mühendisleri ile şantiyeye giderek donatı ve kalıp kontrolüne başladık. Kontrolümüzü donatı kontrol esaslarına göre yaptık ve herhangi bir eksiklik tespit etmedik ve beton dökümüne izin verdik. İzin alındıktan sonra şantiye sorumlusu beton firması ile irtibat kurarak gerekli bilgileri beton firmasına verdi. Bir süre bekledikten sonra pompa ve beraberinde transmikser şantiyeye geldi. Ben beton transmikserinin irsaliyesini kontrol ettim. Kontrol ederken; doğru şantiyeye gelip gelmediğini, istenen beton sınıfı ve kıvamında beton getirip getirmediğini ve beton üretim saatine baktım. Pompa kurulumundan sonra 29m3 beton gözetimimizde sorunsuz bir şekilde döküldü.
Donatı kontrol esasları:

 • Kullanılan donatıların çaplarına
 • Varsa pilyelere
 • Kolon yönlerine
 • Kolon kalıp ölçülerine
 • Etriye aralıkları ve uçlarının kancalı olup olmadığına
 • Çiroz adedine ve uçlarının kancalı olup olmadığına
 • Pas payı mesafesine - - -Sıkıştırma bölgelerine
 • Donatıların tellerle bağlanmış olmasına
 • Donatıların korozyona uğramamış olmasına dikkat edilmelidir.

Hatay’da bulunan İbrahim Yılmaz Şantiyesi’nin 3. kat kolon döşeme elektrik tesisat kontrolü bugün yapılacaktı. Kontrol mühendisleriyle projeyi inceledik. Şantiyeye inşaat mühendisleri Birdal Kocaalioğulları ve Mert Üstün ve Elektrik Mühendisi Hulki Demiray ile beraber gittik. Hulki Bey elektrik tesisat kontrolü yaparken, bizde donatı kontrolüne başladık. 
Kontroller sonucu; Biten kolonlar gönyesiz ve etriyeler kancalanmamış.

STAJ GÜNÜ : 16

 • K14 ve K19 C aksı üzerindeki alt ve üst mesnetler konmamış.
 • K15 ve K20 C aksı üzerindeki alt ve üst mesnetler konmamış 2 x 112 gövde donatıları eksik. 
 • K17’de 2 x 112 gövde donatıları eksik.
 • B aksında K17 K18 birleşimi üst (312) alt (112) mesnet donatıları eksik. 
 • A aksında üst (312) alt (112 ) mesnet donatılarının eksik olduğu raporlandı, demirci kalfasına uyarıda bulunuldu ve şantiye sorumlusuna gerekli bilgiler verildi. 

Döşemeye beton döküm izni eksikler giderilene kadar izin verilmedi.Gerekli rapor tutuldu. Tüm yapılan ve eksikler yapı denetleme defterine kontrol mühendisi tarafından işlendi.

24/08/2011 Bugün Palmiye Park Zirvekent Projesi’nin 3. blok 6.kat döşeme kalıp ve donatı kontrolü ve buranın beton dökümü vardı. Birdal Bey ile Zirvekent Projesini inceledik. Zirvekent 4 bloktan oluşan toplu konut projesidir. 3. ve 4. Blokların kaba inşaatı devam ederken 1. ve 2. Bloklarda ince inşaat başlamıştı. Projeyi inceledikten sonra kontrol müh. ile şantiyeye gittik. 3. blok 6.kat döşemelerini
kirişleri

STAJ GÜNÜ : 17
Pas paylarına daha dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunduk ve beton döküm iznini verdik. Şantiye şefi beton firması ile iletişime geçerek beton siparişini verdi. Hava çok sıcak olduğu için donatıların soğutulması için şantiye şefine uyarıda bulunduk. İşçilere gerekli talimatı
Donatıların Soğutulması (Resim 11) Betona Yağmurlama (Resim 12)
vererek donatıların su ile soğutulmasını sağladık. 2-3 saat sonra beton pompası ve transmikseri şantiyeye geldi. Pompa kurulumu ve irsaliye kontrolünden sonra beton dökümüne başlandı. Nezaretimizde gerçekleşen beton dökümünde sıcak havanın betonun prizi hızlandırmasını ve çatlakların oluşmasını engellemek için yağmurlamada yaptırıldı. Beton dökümü esnasından herhangi bir sorunla karşılaşılmadı ve toplamda 108m3 beton döküldü. Kontrol mühendisi yapı denetleme defterine yapılan kontrolleri işledi ve şantiyeden ayrıldık.

Prokan İnşaat’ın bugün temel betonu dökümü vardı. Prokan İnşaatı radye temeldi. Kontrol Mühendisi Yiğit Yavaş bana betonarme temeller hakkında bilgi verdi. Kontrol mühendisi ile şantiyeye bildirilen beton döküm saatinden önce vardık. Beton dökümü (B-C)~(7-13) ile (A-B)~(7-10) aksları arası radye temele yapılacaktı. Yüzeysel kontrolümüzü yaptıktan sonra beton döküm işlemi yapıldı. Beton dökümü esnasında rastgele transmikserlerden 3 takım 18 tane küp numune anlaşmalı laboratuvarımız tarafından kontrol mühendisi gözetiminde alındı ve şantiye koşullarında 1 gün durması için bırakıldı. Döküm nezaretimizde beton döküm kurallarına uygun olarak yapıldı. Vibratör kullanıma betonun döküm yüksekliğine ve transmikserlerin geliş saatlerine dikkat ettik. Toplamda 290m3 C25 sınıfı ve S4 kıvamındaki beton dökümü yapıldı. Beton dökümü esnasında herhangi bir sorunla karşılaşmadık ve kontrol mühendisi yapı denetleme defterine yapılan işleri işledi.

STAJ GÜNÜ : 18
Temeller:
Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) zemine aktarırlar. Diğer bir değişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler zemine doğrudan oturtulamazlar. Betonarme kolonun dayanımı zeminin dayanımına göre çok daha yüksektir. Kolon kesitleri kendi yüklerini güvenle taşıyacak şekilde seçilir. Ancak, bu kesitler dayanımı çok küçük olan zemine doğrudan oturtuldukları takdirde zeminde, zemin dayanımının çok üstünde olan gerilmeler oluşur ve kolon zemini zımbalayarak saplanır. Zemindeki gerilmeyi düşürebilmek için, kolonların alt ucu ile zemin arasına kesit alanı kolonun kesitinden çok daha büyük olan betonarme elemanlar (temel) yapılır. Temelin tek amacı zeminde oluşan gerilmeyi zeminin taşıyabileceği düzeye indirgemek değildir. Diğer önemli bir amaç da kolon veya perdenin altındaki zeminde oluşacak çökmeyi sınırlı bir düzeyde tutmak ve üst yapının farklı kolon oturmalarından zarar görmesini de önlemektir. Tüm kolonların aynı miktarda oturması üst yapıya zarar vermezken, farklı oturmalar çok tehlikeli olabilirler. Üst yapı tipi ne olursa olsun (betonarme, yığma, çelik, ahşap), temel daima betonarme yapılır. Çünkü diğer tüm malzemeler (çelik, ahşap gibi) dayanım ve zemin şartlarına dayanıklılık açısından uygun değildir.

En çok karşılaşılan betonarme yapı temelleri:
a-) Münferit Temeller ( Tekil Temeller
Bu temeller, temel zemininin orta sertlikte ve bina ağırlığının daha az olması durumlarında uygulanır. Tekil temeller zemine, genellikle kare veya dikdörtgen, nadiren de daire ya da çokgen tabanlı sömellerle oturtulur.
b-) Mütemadi Temeller ( Sürekli Temeller
Temel semininin sağlam olduğu basit yığma binalarda, temel duvarları ya doğrudan temel tabanı üzerine veya temel zemini üzerine dökülen betonarme duvar altı sömeli ya da taştan yapılan taş sömel üzerine oturur. Temel zemininin, daha zayıf ve bina yükünün daha fazla olduğu yığma yapılarda ise; taşıyıcı temel duvarlarının altına, iskelet - karkas yapılarda da kolonların altına, kolon enkesitleri boyunca devam eden betonarme sürekli sömeller yapılır. Bu sömeller plak, kiriş (düz ambuatmanlı veya eğimli) ya da tablalı kiriş şeklinde inşa edilebilir.

STAJ GÜNÜ : 19
c-) Radye Temeller: Radye jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde ya da emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır. Burada bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Bugün Palmiye Park Zirvekent Projesi 2.Blok 5. kat döşeme kontrolü vardı. Şantiyeye kontrol mühendisleri Birdal Kocaalioğulları ve Mert Üstün ile gittik. Kontrol sırasında Birdal Bey bana projeyi nasıl okumam gerektiğini anlattı. Benim proje ve yapılan uygulamayı daha iyi anlamam için kirişleri ve döşemeleri önce ben kontrol ettim, arkamdan da kontrol mühendisi kontrol ederek teyit etti. Yaptığımız kontrolde kalıp imalatında kullanılan malzemenin uygun nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğunu, donatıların projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğunu ve projesine uygun olarak döşendiğini tespit ettik. Kontrolden sonra, kontrol mühendislerimiz yapı denetleme defterini imzaladıktan sonra şantiyeden ayrıldık.

Bugün Prokan İnşaatı’nın radye temel beton dökümüne devam edildi. Kontrol mühendisleri
Prokan İnşaatı Temel Beton Dökümü (Resim 13)

STAJ GÜNÜ : 20
Tahsin Yaygın ve Mert Üstün ile şantiyeye gittik. Beton izni verilen kalıp ve donatıları beton dökümünden hemen önce tekrar yüzeysel kontrolünü yaptık. Kalıp içerisinde bazı pislikler gördük ve bunu kalfalara temizlettik. Beton pompasının kurulumdan sonra gelen transmikserlerin irsaliyelerini kontrol ederek beton dökümüne başladık. 557m3 beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 36 adet, 6 takım beton numunesi aldık. Döküm esnasında herhangi bir problemle karşılaşmadığımızı yapı denetleme defterine raporlayarak şantiyeden ayrıldık.

Kontrole gidilecek bazı şantiyelerin metraj hesapları yapıldı. Bende İnşaat Mühendisi Zozan Miran ile beraber Urla’da bulunan Murat Bayram Şantiyesi’nin metrajını yaptım. Zozan Hanım bana metraj hesabını öğretti hesapları beraber yaptık. Kolon metrajını çıkarırken betonarme projesinde bulunan kolon aplikasyon planından yararlanarak kolonların yapımında kullanılan her çap donatı adediyle uzunluğu çarparak her çap için ayrı ayrı toplam donatı uzunluğu hesaplayıp ve toplamdan her çap için bir metresinin kaç kg geldiğine bakılarak metraj çıkardık. Döşeme donatıları da aynı kiriş hesaplarında olduğu gibi her donatı çapı için döşemede bulunan donatıların adediyle uzunluğu çarpılıp toplam donatı uzunluğu bulundu ve toplamdan her çap için bir metresinin kaç kg geldiğine bakılarak metraj hesaplandı doğruluğu kontrol edildi.

Bugün Zirve kent Projesinin 2. Blok 5. Kat kolon donatısı kontrolü vardı. Kontrol Mühendisi Birdal Bey ile projeyi inceledik. Bana proje okuma ile beton metrajı ve donatı metrajı hakkında bilgi verdi. Proje incelememiz bittikten sonra şantiyeye gittik. Kolon ve perdelerin donatılarının çaplarını, çiroz sayısına, etriye sıklığını projeye göre kontrol ettik. Çirozların kancalamasının ve gönyelemelerin düzgün yapılıp yapılmadığına dikkat ettik. Tüm kolon ve perdelerin projeye uygun yapıldığına emin olduktan sonra kontrol mühendisi yapı denetleme defterine yapılan kontrolü yazdı.

Dün donatı kontrolü yaptığımız 2. Blok 5. Kat kolonlarının kalıp kontrolü ve beton dökümü vardı. Kontrol müh. ile bildirilen beton döküm saatinden önce şantiyeye gittik. Kalıpların kontrolünü yaptıktan sonra beton döküm saatini bekledik. Bu sırada yalıtım malzemelerinin nakliyesi nedeniyle beton pompasının kurulacağı yerde tır vardı. Tırın boşaltma işlemi tamamlanmasına rağmen şantiye yolunun kötü oluşu ve manevra alanının darlığı nedeniyle tır bulunduğu yerden çıkamadı. Şantiye Şefi Yavuz Bey’in planlama hatası nedeniyle nakliye ve beton dökümü peş peşe idi. Nakliye için gelen tır yüzünden beton dökümü gecikebilir ve beton bozulabilirdi. Bu arada beton siparişi verilmişti ve

STAJ GÜNÜ : 21
Transmikserler yola çıkmıştı. Betonun döküm zamanın geçmemesi için tırın çekilmesine karar verildi. Tır arkasına halat bağlanarak kepçe ile çekilmesi sağlandı. Bu sayede beton dökümü zamanında başladı ve kontrolümüzde devam etti. Daha önceki katlarda beton dökümünden kaynaklanan hatalar nedeydi oluşan bozuklukları azaltmak için kalfalara uyarılarda bulunduk. Kolon dökümünde 1.5m den daha az mesafeden betonun dökümünün yapılasını, kolonun 1/3 ü doldurulup vibrasyon yapılıp o şekilde devam edilmesi söylendi. Beton dökümü başka bir sorun olmadan tamamlandı.

08/07/2011 Temel kalıp, donatı ve temel topraklama kontrolü için bugün inşaat mühendisleri Birdal Kocaalioğulları ve Mert Üstün Bey ve Elektrik Mühendisi Hüseyin Açıkgöz ile Yaman Petrol İşletme Binası Şantiyesi’ne gittik. Yaman Petrol İşletme Binası’nın yapı sistemi betonarme ve prefabrik olarak tasarlanmış.Kolonlarda ve çatıda prefabrik kullanılacak ve kolonlar öngermeli beton olarak yapılacaktır. İnşaat mühendisleri ile temel kirişlerin donatıları ve kalıpları kontrol ettik. Bu sırada Elektrik Mühendisi de topraklama tesisatını kontrol etti.Kontrollerimiz sonucu herhangi bir olumsuz durum tespit etmedik ve

STAJ GÜNÜ : 22
Beton döküm iznini vermek üzere kontrol mühendisleri raporları doldurdu ve yapılanları yapı denetleme defteri’ne işlediler.
Beton Dökümden Kaynaklanan Kolon ve Kirişte Oluşan Hatalar

STAJ GÜNÜ : 23
Öngermeli Beton: Beton elemanlarının içerisine uygun yerleştirilmiş yüksek dayanımlı çelik donatının, elemanın kendi ağırlığı ve taşıyacağı yükler yüklenmeden önce; dışarıdan özel aygıtlarla çekilme suretiyle gerilmesine denir. Bu suretle donatıdaki çekme gerilmesi betona basınç gerilmesi olarak aktarılarak eleman kesitlerinde çekme gerilmesi oluşmaması ya da çok düşük değerde kalması sağlanır. Bu sayede yüksek taşıma kapasitesine sahip yapı ya da yapı elemanları üretilebilir. Avantajları;

 • Çok büyük açıklıklar öngerilmeli beton sayesinde kolaylıkla geçilebilmektedir.
 • Malzemenin tamamen elastik olarak çalışması sağlanabilmektedir.
 • Çatlaklar tamamen ortadan kaldırılarak yapıların daha emniyetli bir hale gelmesi sağlanmaktadır. 
 • Kesitin bütün yüksekliğinin çalışmasının sağlamasıyla narin ve estetik elemanlar yapılabilmektedir ve böylece kesit boyutlarının azaltılmasıyla ekonomi sağlanmaktadır.
 • Prefabrike olarak kullanıldığında kalıptan tasarruf edilebilmektedir.


09/07/2011 Dün kontrolü yapılan Yaman Petrol İşletme Binası’nın bugün beton dökümü vardı. Şantiyeye gitmeden kont.müh. İnşaat Mühendisi Tahsin Yaygın ile beton metrajını yaptık.

STAJ GÜNÜ : 24
Metraj hesaplarını beraber yaptık. Projeden yaptığımız hesaba göre 126m3 beton gerektiğini hesapladık. Şantiyeye bildirilen beton saatinden önce vardık. Beton döküm iznini dün verdiğimiz temel kirişlerinin kalıplarını ve temizliğini tekrar kontrol ederek beton dökümüne başladık. Beton dökümü esnasında 2 takım 12 tane küp numune laboratuvarımız tarafından gözetimimizde alındı ve slump deneyleri yerinde yapıldı. Döküm esnasında şantiyeye gelen transmikserlerin irsaliyelerini kontrol ederek beton döküm zamanına dikkat ettik. Beton dökümü herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan tamamlandı ve kontrol mühendisi beton dökümünü yapı denetleme defterine işledi.

Denizciler Dökümcülük İnşaatı’nın bekçi kulübesinin kiriş ve döşeme donatıların ve kalıpların kontrolü vardı. Kontrol Mühendisi Yiğit Yavaş ile beraber projeden kontrol ederek donatların çaplarına, boylarına ve uygun döşenip döşenmediğine bakarak kontrolümüzü tamamladık. Yapı denetleme defterini imzalandıktan sonra kontrol mühendisi ile Koza Yurt İnşaatının 1. kat kiriş ve döşeme betonu dökümü için şantiyeye gittik. Kalıp temizliklerini gözden geçirdikten sonra beton dökümü kontrolümüzde başladı. Toplamda 190m3 beton döküldü. Beton dökümü sırasında gelen her transmikserin irsaliye kontrolünü yaptık. Döküm yapılırken işçilerin beton döküm kurallarına uyup uymadıklarını denetledik ve gerektiğinde uyarılarda bulunduk. Laboratuvarımız rastgele transmikserlerden basınç deneyi için 12 küp numuneyi gözetimimizde aldı ve slump deneyi yaptı. Döküm sırasında herhangi bir olumsuzluk olmadığını yapı denetleme defterine raporlandı.

Bugün Fehmi Kahramanoğlu İnşaatı’nın zemin kat kiriş döşeme ve elektrik tesisat kontrolü vardı. Elektrik Mühendisi Hulki Demiray elektrik tesisatı kontrol etti. İnşaat mühendisleri Birdal ve Mert Bey ile ben de donatı kontrolünü yaptık. Kirişlerin içinde plastik parçaları tespit ettik ve temizlettik. Kontrolümüz sırasında başka bir olumsuzluk tespit etmedik ve beton döküm izni verildi. Bu inşaattan sonra kontrol mühendisleri ile beraber Mustafa Mutlu İnşaat’ ın +6.10 kotunun kiriş döşeme donatı ve kalıp kontrolüne gittik. Yaptığımız kontrolde kalıp imalatında kullanılan malzemenin uygun nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğunu, donatıların projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğunu ve projesine uygun olarak döşendiğini tespit ettik. Kontrolden sonra, kontrol mühendislerimiz yapı denetleme defterini imzaladıktan sonra şantiyeden ayrıldık.

Bugün Kavala 5. Blok temel kirişleri beton dökümü vardı. İnşaat Mühendisi Yiğit Yavaş ile bildirilen beton döküm saatinden önce şantiyeye gittik ve beton dökümünü tamamladık. S.Kavala İnşaatı’ndan sonra dün donatı ve kalıp kontrolünü yaptığımız Mustafa Mutlu İnşaat’ın beton dökümüne

STAJ GÜNÜ : 25
İnş.kont.Müh. Tahsin Yaygın ile beraber gittik. İki şantiyede de beton dökümü kontrolümüzde, projesine ve standartlara uygun olarak yapılıp yapı denetleme defterine işlendi.

Bugün Fehmi Kahramanoğlu İnşaatı 1.kat kolon perde donatı kalıp kontrolü vardı. Kontrol mühendisleri Birdal Kocaalioğulları ve Zozan Miran ile şantiyeye gittik. Projeden okuyarak donatı kontrolüne başladık. Kontrollerimizde çiroz aralıklarının deprem yönetmeliğinin belirttiği standartlardan fazla olduğunu tespit ettik. Ayrıca çirozların 2 ucununda kancalanması gerekirken bazıları gönye yapılmıştı. Bunların düzeltilmesi istendi ve beton döküm izni verilmedi. Kontrol mühendisleri bunları yapı denetleme defterine rapor etti.

Bugün Er-Dol İnşaatı’ın 2. kat döşeme betonu dökümü vardı. Er-Dol İnşaat projesi 971m2 üzerine yayılmış ve zemin + 3 kattan oluşuyor. Kontrol mühendisi Tahsin Yaygın ile projeyi inceledik ve beton metrajını yaptık. Beton döküm saati geldiğinde şantiyedeydik. Kalıpların temizliğini tekrar kontrol ettik ve pompanın kurulmasından sonra beton dökümünü başlattık. Gelen transmikserlerin irsaleyelerinden bilgileri ve beton üretim saatini kontrol ederek beton dökümünü sürdürdük. Döküm esnasında laboratuvarımız nezaretimizde slump deneyini yaptı ve basınç deneyi için 6 küp numune aldı. Beton dökümünden sonra kontrol mühendisi beton dökümünün sorunsuz yapıldığını yapı denetleme defterine rapor etti.

Bugün Koza Altın Yurt Binası A Blok 2. kat kolon, perde donatı ve kalıp kontrolü vardı. Kontrol Mühendisi Yiğit Yavaş ile Bergama’da bulunan şantiyeye gittik. Yaptığımız kontrolde kalıp imalatında kullanılan malzemenin uygun nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğunu, donatıların projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğunu ve projesine uygun olarak döşendiğini tespit ettik. Kontrolden sonra, kontrol mühendisi yapı denetleme defterini imzaladıktan sonra şantiyeden ayrıldık.

Daha önce donatı ve kalıp kontrolü yapılan ve beton döküm izni verilen Günkon A Blok 5. kat kiriş ve döşemenin bugün beton dökümü vardı. Kontrol mühendisi ile bildirilen beton saatinde şantiyede gittik. Kalıp temizliğini kontrol ettikten sonra beton dökümünü başlattık. Gelen transmikserlerin irsaliye kontrolünü yaparak beton dökümüne devam ettik. Laboratuvarımız nezaretimizde slump deneyi yaptı ve basınç deneyi için 6 küp numune aldı. Toplamda 98m3 beton herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan tamamlandı ve kontrol mühendisi beton dökümünü yapı denetleme defterine işledi. 

Staj sonu çalıştığım birlikte çalıştığım ekip üyelerine ve amirlerime teşekkür ettim.

Hafzullah YILDIRIM 

Hafzullah Yıldırım

Merhaba. Ben Hafzullah! Kocaeli'de yaşayan bir yazılım geliştiriciyim. 12 yıldır doğrudan sektörün içerisindeyim. Şu anda Hafzullah.com.tr yazılım firmasının kurucusu ve geliştiricisiyim. İş hayatım, örgün eğitim gören bir üniversite öğrencisiyken başladı. Freelance çalışan olarak birçok web ve masaüstü projesi içerisinde yer aldım. Düzenli olarak altında imzam olan-olacak projeler geliştiriyor, blog yazıyor ve fotograf çekiyorum.

Toplam 5 Yorum

Ahmet tan
Ahmet tan

01.08.2016 16:49:18

Bana gonderilmisin

meziyet awwad
meziyet awwad

08.10.2016 23:16:56

teşekkür ederim ellerinize sağlık

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

10.10.2016 08:41:50

Ne demek. Umarım faydalı olmuştur.

Mustafa Said Aşkın
Mustafa Said Aşkın

06.03.2017 22:00:10

Maile gönderebilme şansınız var mıdır?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

09.03.2017 09:10:29

Buradan faydalanabilirsiniz, maile gönderim yapmıyorum. Teşekkürler.

mehmet ali er
mehmet ali er

13.08.2017 19:53:05

Resimlerine nasıl ulaşabiliriz ?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

25.08.2017 17:18:10

Resimleri sitede henüz mevcut değil maalesef.

Gizem m
Gizem m

15.02.2018 23:05:27

Resimleri mail atabilir misiniz lütfen?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.03.2018 16:07:08

Web sitesine resimli halini ekledim.

Sende Yorum Yap

Benzer Yazılar