Nazilerin Simgesi Svastikanın Kökeni ve Diğer Kültürlerdeki Anlamı

Nazilerin Simgesi Svastikanın Kökeni ve Diğer Kültürlerdeki Anlamı

Bu makalede Hitler ve Nazilerle Özdeşleşmiş olan Svastika Yani Gamalı Haç Ambleminin Anlamı ve Farklı Farklı Kültürlerdeki Anlamından bahsedeceğiz.

Svastika, Hint-Avrupa dil ailesinin, Hint-İran koluna bağlı en eski belgeli dili olan Sanskritçe'de "iyi olmak, sağlıklı olmak, mutlu olmak, iyi şanslar" anlamına geliyordu. Yani bize anımsattığının aksine aslında ölümden, katliamdan, saf ırktan ziyade çok tersi bir şekilde iyi olmak anlamına geliyor. Bunun dışında bu sembol hem avrupanın hemde Dünya'nın bir çok farklı yerinde bir çok farklı kültürde sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir amblem. Ayrıca Çin kültüründe "wan", Yunan kültüründe "tetraskelion", İngiliz kültüründe "fylfot", Fin kültüründe "hakaristi" ve norveç kültüründe ise "hekekors" olarak bilinen svastikanın, farklı kültürlerdeki anlamlarından bir kaçını sizler için anlatacağım.

1. Hindu Kültüründe Svastika

Hinduizm'e baktığınızda svastikanın çok önemli bir yeri olduğunu görebilirsiniz. İki farklı svastika Hinduizm'de yaratıcı Brahma'nın iki formunu temsil ediyor. Sağa dönük svastika, evrenin evrimini temsil ederken sola dönük svastika ise evrenin içe dönüşünü temsil ederken ayrıca tüm 4 yönünde işaret edilmesi, kararlılığı ve sabitliği temsil ediyor. Svastika, Hinduizm'de çok kullanılan ve kutsal bir sembol olmakla beraber bu dinde en uğurlu simgedir. Ayrıca Hindu gamalı haçının dört kolu, şunları temsil eder: 1. Boşluğun dört talimatı, 2. Dört Vedas, Hindu dininin esasını oluşturan eski Kutsal Kitaplar, 3. Doğumdan ölüme yaşamdan dört aşram, ev sahibi yaşamı, öğrenci yaşamı, ölüm, ve yaşamdan vazgeçim, 4. Yılın 4 mevsimi. Basitçe Hinduizm'de svastika bu şekilde kullanılır.

2. Budizm'de Svastika

Svastika, Budizm'de de önemli bir yer kaplamaktadır. Özellikle Çin'de yaygın olan Budizm'de, Svastika Buda'nın bir sembolü olmakla beraber irili ufaklı bütün heykellerde Svastika'ya rast gelirsiniz. Svastika'nın Budizm kültüründeki anlamı ise evren ve sonsuzluğu ifade etmesidir.

3. Türk ve İslam Kültüründe Svastika

Özellike Ön-Türk'ler tarafından da sıklıkla kullanılan bir motif olan svastikanın adı bu kültürde Ozlaşarak Tanrıya erişmeyi temsil etmektedir. Oz damgası, öbür dünyaya geçerek orada şekil değiştirerek (metamorfoz) yeniden oluşum şeklindeki düşünceyi kapsar. Bu dönemden günümüz Türkiye'sine kadar bir çok Türk devletinde de kullanılan Svastika,İslam Kültürü kapsamında ise İran,Selçuklu ve Osmanlı'da da halı motifi olarak çok sık kullanılmaktadır.

4. Ermeni Kültüründe Svastika

Ermeni kültüründe svastika "arevakhach" ya da "kerkhach" olarak adlandırılmakta. Svastika bu kültürde ise ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu temsil etmekte. Svastika sembolü Ermenistan'da daha çok Orta Çağ'ın erken dönemlerinden kalan kaleler ve kiliselerde görülmekte.

5. Antik Yunan Kültüründe Svastika

Antik Yunanistan mimarisinde, kıyafetlerde ve hatta paralarda bile svastikaya rastlamak mümkün. Bu kültürde ise svastika daha çok gammadion ya da  tetra-gammadion olarak biliniyor.

6. İngiltere'de Svastika

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 273. Filo'nun resmi sembolü olarak kullanıldı. Ayrıca İngiliz Ulusal Savaş Tasarrufu Komitesi tarafındanda kullanıldı.

7. Kelt Kültüründe Svastika

Hristiyanlık öncesi dönemden kalma kalkan, zırh ve hatta kabartmalar gibi malzemelerde de svastikaya rastlamak mümkün.

8. İliryalı Kültüründe Svastika

İlirya kültüründe ise svastika güneşi temsil etmekte. Güneşe tapan ilirya inancında svastikanın bu kültürde ne denli önemli yer kapladığını söylemeye gerek yok.

9. Slav Kültüründe Svastika

Bu kültürün erken dönemlerinde güneş tanrısını sembolize etmekteydi. İleri dönemlerde ise Ruslar "Kolovrat" olarak adlandırılan bu sembol, özünde doğurganlık,şans sembolü, karanlığın üzerine doğan ışık gibi anlamlar içermekte. Bu sembol Daha sonraki dönemlerde ise Neo-Nazi'ler ile özdeşleşmiştir.

10. Diğer Ülkelerde Svastika

Avusturalya. Sidney'de özellikle 2 bina içerisinde bir çok svastika amblemi bulundurmaktadır. Bunlardan birisi Dymocks Binası'n da yerlerde birçok svastika amblemi bulunmakta. Diğer bina olan Customs Evi'nde ise giriş kısmında yine svastikaya denk gelebilirsiniz.

Danimarka'da ise ülkenin en meşhur firmalarından Carlsberg Group'un eski logosunda svastikayı görmemek mümkün değildi.
Bu ülkelerin dışında Kanada ve Amerika'da da çok farklı yerlerde svastikaya rastlamak mümkün.

Hafzullah Yıldırım

Merhaba ben Hafzullah! Voiser.net, Hesaplus.com projelerinin kurucusuyum. 2015'te Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum ve devamında Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım. 2017'de çalıştığım şirketten istifa ederek kendi yazılım firmam Hafzullah.com.tr'yi kurdum.

İlk Yorumu Sen Yap

Benzer Yazılar

Voiser Kimin?
Voiser.net Nedir?
Voiser Yeni Ofisine Geçti
İzmit'te Pandemi (Tam Kapanma)
Bedelli Askerliğin Tarihçesi