İnşaat Mühendisliği büro staj defteri örneği pdf

İnşaat Mühendisliği büro staj defteri örneği pdf

Bu staj defteri tamamen bilgilendirme amaçlı, orjinal PDF'ten yazıya dökülmüştür. "İnşaat Mühendisliği büro (ofis) staj defteri örneği indir pdf" başlığı altında "Örnek büro veya ofis staj defteri (Sta4cad proje çizimi)" yazısına ek olarak yayınlanmıştır.

Not : Tanışma kısmındaki noktalı yerleri kendi bilgilerinize göre uygun bir şekilde doldurabilirsiniz. 

TANIŞMA

Ben ............ ...........,      ......... dönemi büro stajımı ................ de yapmaya başladım. Başladığım ilk günlerde .... mühendis, ..... sekreter ve ..... stajyer bulunmaktaydı. Staj yaptığım büronun patronu olan ve benden sorumlu olan inşaat mühendisi .................... ve ortağı makine mühendisi ........, çalışan mühendis ........, sekreterimiz ......., ve benimle birlikte ......, stajyer ile ofiste bulunmaktaydık.

Ağırlıklı olarak betonarme proje çözümü yapmaktadır. Bununla birlikte çelik çatı sistemlerin çözümü de yapılmaktadır. Bununla birlikte mekanik projeler ile …….. ilgilenmektedir.

İlk gün tanışıp ofise adapte olmam konusunda bilgiler aldım. Ofisteki mevcut projeleri inceledim. Statik projelerin yapılış aşamalarını üstün körü öğrenip ertesi günden itibaren detaylıca öğrenmeye başladım.

Staj Günü 1

Stajımı yaptığım inşaat bürosu uygulanacak olan inşaat projelerinin statik hesaplarını , ve statik hesapları yapıldıktan sonra, hesaplara göre projelerin çizimi yapılamaktadır. Ayrıca çizilen projelerin kontrolleri yapılmaktadır.

Büroda bu projelerin çizimleri ve hesaplamaları ile ilgili çalışmalarda bulundum. Ayrıca betonarme projeler konusunda teknik bilgiler edindim.

İlk olarak mimari projesi hazırlanmış olan projelerin gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra mimari projede belirlenmiş kolanlara göre yapının sistemi taşıyıcı sistemi tasarlanır. Taşıyıcı sistem asmolen ya da plak döşemelere göre kirişleri belirlenerek ayarlanır. Statik hesap için STA4-CAD kullanılmaktadır ayrıca belli tesir diyagramlarını elde edebilmek için SAP 2000 programı kullanılmaktadır. STA4-CAD programı sayesinde statik hesaplamalar yapılmaktadır ve çizim işlemine geçilmektedir. Çizim işlemleri için AUTOCAD çizim programı kullanılmaktadır.       

Yapının taşıyıcı sistemi belirlenirken en ekonomik boyutlar ayarlanmaya çalışılır. Yapılan ön boyutlandırmadan sonra statik analiz yapıldıktan sonra gerçek boyutları verilir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi bu analizler STA4-CAD programı ile gerçekleştirilmektedir. 

Staj Günü 2

Bugün STA4-CAD programı hakkında genel bilgiler edindim yanında çalıştığım mühendis bazı genel bilgiler verdi bu şekilde program hakkında ön bilgi sahibi oldum

STA4-CAD programı çok katlı betonarme yapıların statik, deprem, rüzgar ve betonarme analizini yapan bir paket programdır. Program; statik ve betonarme analizleri, standart ve yönetmelikleri esas alacak şekilde yapabilmektedir. STA4-CAD programında TS500, TS498 ve Türk Deprem Yönetmeliklerini bünyesinde barındırıp bu yönetmeliklere göre statik analiz yapmaktadır.

Çizim esnasında çizimi yapılan projenin, plan aplikasyon olarak  girilen yapı bilgileri, çizimle eş zamanlı olarak planda ve 3 boyutlu görüntüde işlenmektedir ve yapılan çizimler rahat bir şekilde görülmektedir.

Program otomatik olarak yapısal çözümleme ve 3 boyutlu modelleme yapmaktadır. Tüm çözümleme işlemini gerekli analiz kıstaslarına göre bir seferde çözmektedir. Çözümleme yapıldıktan sonra tüm çizimler hazır duruma gelmektedir ve AUTOCAD ortamına aktarılabilmektedir. Analiz sonrası; eleman optimizasyonu, maliyet analizleri ve deprem yönetmeliğinin tüm kontrolleri yapılabilmektedir.

Staj Günü 3

Bugün betonarme binalar hakkın bazı genel bilgiler edindim ve betonarme binalarda  hangi elemanların kullanıldığı be bu elemanların neler olduğunu öğrendim. Çeşitli varyasonlara göre çeşitli bina elemanları vardır. Bu şekilde bir çok türden betonarma bina türü çizimi ve analitik çözümlemesi yapılabilmektedir. Bu elemanları STA4-CAD programı içinde bulundurmaktadır.

DÖŞEME ELEMANLARI :

  • BETON : Plak, kaset, mantar, asmolen (tuğlalı,ytonglu)
  • ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik ve hasır çelik

KİRİŞ ELEMANLARI :

  • ETON : Dikdörtgen (tabla ve tablasız), guse ve değişken kesitler. Düşeyde eğik ve dairesel kirişler.
  • ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik

KOLON ELEMANLARI :

  • BETON : Dikdörtgen, dairesel, poligonal kesitler ve panel elemanlar
  • ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik ve hasır çelik

TEMEL ELEMANLARI :

  • BETON : Sürekli temeller, tekil temeller, bağ kirişi, çevre hatılı ve radye plak. Kazık temel etkisi
  • ÇELİK : Normal çelik, nervürlü çelik

DEPREM ISOLATÖRLERİ :

  • Kauçuk isolatörler

Staj Günü 4

Bugün statik çözümlemenin nasıl yapıldığı öğrenmeye başladım mimari projesi gelen projeye göre ilk önce bir bina taşıyıcı sistemi tasarlandı. Tasarlanan sisteminin bilgilerinin girilmesi işlemi için açılan STA4-CAD programında ilk olarak YAPI BİLGİ GİRİŞİ  akıllı menüsüne girilir. Bu menüden YAPI GENEL BİLGİLERİ menüsüne girilir. Buradan binanın yapı genel bilgileri girilir.

Öncelikle projenin ismi girilir. Yapılacak binanın kat sayısı, bulunduğu ile göre deprem bölgesi katsayısı, kolon ve perde bulundurma durumuna göre deprem yapı tipi katsayısı, halkın yığılma ve yığılma süresine göre deprem yapı önem katsayısı, zeminin deprem durumuna göre periyodu, okul, konut,bina, işyeri durumuna göre hareketli yük katsayısı, rijit bodrum perdelerinin kotuna göre deprem alt yüksekliği kotu, zemini oluşturan kum, çakıl,kil ve bunların sıkılık durumuna göre zemin yatak katsayısı, zemin emniyet gerilmesi, yine yapının konut, iş hanı, okul gibi çeşitlerine göre zemin yük azaltma katsayısı,deprem yükü eksantiretesi, yapının düzenli yada düzensiz oluşuna göre modal analiz minimum yük oranı, deprem eş eğer yükü bulunması durumunda etkidiği üst kat nosu ve son olarak aplikasyon kot farkı girilir. Bu şekilde bina genel bilgileri girişmiş olur.

Staj Günü 5

Bugün yine proje çizimi ile ilgili bilgiler edinmeye devam edildi.  Aynı zamanda Microsoft ofis excell programı kullanılarak bazı inşaat mühendisliğinde kullanılan formülle excell ortamında yazmaya başlandı.

STA4-CAD programında girdiğimiz bina bilgilerininin ne olduğunu öğrendikten sonra bina kat bilgilerinin girilmesi işlemine geçildi bu işlemde yine mimari projeye uygun olarak yapıldı.

Kat bilgileri girilirken önce katların sembolleri girilir , ardından girilen kat koordinatı yani o katın  kotu girilir. Kat kordinatları girilirken toplanarak girilmesine dikkat edilmelidir. Daha sonra kirişlerin hangi katın  kirişleri gibi olcak ise o katın ismi girildikten sonra katın gerçek ismi girilir.

Bu işlem bittikten sonra aksların girilmesi işlemine başlanır. 

Staj Günü 6

Bugün STA4-CAD programındaki çalışmalarıma ara verdim. Microsoft Office Excel programında menüleri öğrenerek inşaat mühendisliği alanında kullanılabilecek bazı Excel uygulamalarının yazılması işlemine geçtim.

İlk örnek olarak konsol çubuğun kesit zorları için Excel formülleri yazdım. Konsol çubuğa gelecek yatay yüklere göre T kesme kuvvetleri ve M eğilme momentleri Excel yardımı ile hesaplandı.

Kesit zorları hesabında

TN= PN

Tİ= Tİ+1+ Pİ     (i=N-1  1)

MN= 0

Mİ= Mİ+1+ hTİ  (i=N-1  0)  formülleri kullanıldı

N, Pİ   ve h sırası ile, nokta sayısını, yatay yükleri ve noktalar arası uzaklığı göstermektedir. 

Verilen formüller gerekli hücrelere yazılarak konsol çubukların kesit zorları hesaplandı.  

Staj Günü 7

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında çalışmalara devam edildi. Kat bilgileri girişi yapıldıktan sonra aks çizim işlemine geçilir. Aks çizimi için PARALEL AKS çizim düğmesine basılır. Paralel aks çizim menüsü ile çizim yapmak için bir tane referans aksı belirlenir. Referans aksı belirlendikten sonra aks aralığı girilir ve akslar tek tek birbirlerini referans alarak çizilir. Öncelikli olarak x  yönündeki akslar çizilir daha, x yönündeki akslar çizildikten sonra y yönündeki akslar çizilir. 

Akslar öncelikli olarak 1x,2x,3x ve 1y,2y,3,y… gibi isimler alırlar. Aksların isimleri mimari projede verilen isimlere göre yeniden girilir. AKS BİLGİSİ düğmesine basılır ve AKS YÖNE SEÇİN  kutusu açılır isim  verilecek olan X yada Y aks takımı seçilir. Daha sonra sıra ile aksların isimleri istenilen şekilde verilir genel olarak alfabetik sıra ile akslara isim verilir.

Staj Günü 8

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında aks çizimi ve isimlendirme işlemi bittikten sonra mimari projede gösterilen kolonların akslara yerleştirilme işlemine başladım. 

Kolon yerleştirmek için kolon bilgisi tuşuna basılır açılan kolon bilgisi kutusundan  dikdörtgen yada dairesel kolon tipi belirlenir. Daha sonra kolonun  x boyu olan Bx, ve y boyu olan By girilir.

Kolonun aks üzerindeki yerini Dx ve Dy değerleri girilerek belirlenir. Üst sol kenar sabit tutulacaksa – ortadan sabitlenecekse 0 alt sağ kenar sabitlenecekse + olarak girilir. Ya kolonun x yada y aksı seçilerek yerleştirilir yada aks seçim tuşuna basılarak akslar üzerine direk olarak yerleştirilir bu şekilde bütün kolonlar yerleştirilmiş olur.

Kolonlar yerleştirildikten sonra eleman isimleri düzenleme menüsüne girilir ve ardından eleman numarası düzenleme  kutusu açılır. Açılan kutudan kolon numarası düzenlemeye basılır ve yerleştirilen kolonların numaraları otomatik yada elle düzeltilir ve kolon yerleştirme işlemi bitmiş olur.

Staj Günü 9

Bugünde büroya gelen bazı projelerin kontrollerini gerçekleştirdik. Yine betonarme binalardaki kirişlerin donatı hesabının nasıl yapılacağını el hesabı yapmayı öğrendim.

Aynı zamanda kolonları girilen projenin kirişlerinin nasıl girileceğini öğrendim. Kirişler için kiriş bilgisi düğmesi tıklanır. Açılan kiriş bilgisi kutusunda ilk önce kiriş genişliği olan B daha sonra kiriş derinliği olan D değeri girilir ve kiriş boyutları belirlenmiş olur. Kiriş boyutları belirlendikten sonra kirişin üstüne gelecek duvar yüküne ve gelen zati yüke göre bir yük türü seçilir. Ardından kiriş aks seçim düğmesi tıklanarak kiriş yerleştirme işlemine başlanır.

Birinci nokta seçilir ardından ikinci nokta seçilir ve kiriş yerleştirilir ardında sağ tıklanarak kiriş bilgisine girilir ve Dxy bölümüne değer girilerek aks üzerindeki yeri belirlenir. Diğer yerleştirilecek kirişleri içinde aynı işlem yapılır ve tüm kirişler yerleştirilir. 

Staj Günü 10

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında kirişlerin girim işlemi bittikten sonra bu kirişlerin isimlendirilme işlemine geçildi kirişler girilirken sürekli bazı bölümlere sürekli kopyalama işlemi kullanıldı. Daha sonra eleman isimlerini düzenleme menüsüne girilerek kirişlerin isimleri teker teker el ile girildi.

İsimler düzenlenirken numarası girilecek kirişin numarası girilir daha sonra Mouse ile teker teker tıklanarak tıklama sırasına göre birer birer artarak düzenlenir.

Kirişler çizilirken genellikle kopyalama işlemi yapılarak çizildi sürekli kopyalama ikon işaretli ise kopyalama işlemi sürekli olarak yapar ve teker teker tüm kirişler çizilir. Birkaç aksı geçip iki nokta arası işaretlenirse kirişler arasını otomatik olarak program sonlu elemanlara bölmektedir. 

Staj Günü 11

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında Kirişlerin isimlendirilme işlemi bittikten sonra projenin döşemelerinin girilme işlemine başladım ilk olarak plak bilgisi düğmesine basılır. Daha sonra açılan plak bilgisi penceresinden yapacağımız döşemenin belirlediğimiz sisteme göre asmelon yada plak olmasına göre bir döşeme kalınlığı gireriz. Döşeme kalınlığı girildikten sonra döşemenin kullanım durumuna göre ve üstüne duvar yükü gelip gelmemesine göre sabit G yükünü gireriz.

Sabit yükü girildikten sonra tekrardan döşemenin kullanım durumuna göre hareketli  Q yükü belirlenir ve girilir. Ardından döşeme çizim düğmesine basılır ve döşemelerin çizim işlemine başlanır.        

Döşeme çizilirken ilk önce sol üst aks seçilir ardından program sağ alt aks seçilir ve döşeme çizilir. Eğer döşeme çizilecek yerin geometrik yapısı tam kare yada dikdörtgen değilse sol üst köşeden başlanarak saat yönünde tüm kenarları seçilir ve döşeme çizilir. 

Staj Günü 12

Bugün tekrardan betonarme proje çizimi işlemine devam edildi ve STA4-CAD programında döşemelerin giriş işlemi bittikten sonra döşemelerin isimlerinin girilme yani numaralarının düzenlenme işlemine başlandı. Eleman isimlerini düzenleme menüsüne girilerek döşemelerin isimleri teker teker el ile girildi.

İsimler düzenlenirken numarası girilecek döşemelerin numarası girilir daha sonra Mouse ile teker teker tıklanarak tıklama sırasına göre birer birer artarak düzenlenir. 

Döşemeler girilip ve numaralandırma işlemi bittikten sonra çizilen projenin bir aksa göre simetri almayı öğrendim simetri alma tuşuna basılıp daha sonra bir referans aksı seçilir ve seçilen aksa göre simetri alınmaktadır. Bu simetrik projelerde çok kolaylık sağlamaktadır.

Staj Günü 13

Bugün de diğer günler gibi STA4-CAD programında statik projenin girimi işlemine devam ettim. Simetri alma işlemini öğrendikten sonra eğik aks çizimini öğrendim.

Eğik aks çizmek için en kolay yol üç nokta ile aks kaydırma düğmesidir. Bu düğmeye basıldıktan sonra ilk olarak kaydırılacak aksın sabit noktası seçilir. İkinci olarak kaydıralarak aksın hareketli noktası seçilir daha sonra bir referans noktası seçilir. Yani bir referans aksı seçilir , bu seçim yapıldıktan sonra aks ara mesafesi mevcut değeri görülmektedir. Bu mevcut değer istenilen değerle değiştirilir ve aks kaydırma işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

Staj Günü 14

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Kolonları, kirişleri, döşemeleri çizilmiş ve isimleri düzenlenmiş olan bir katın çizimde kolaylık sağlayabilmesi için benzer katlara kopyalama yapılabilmektedir. Bunun için Kat kopyeleme düğmesine basıldıktan sonra ilk olarak kopyalanan kat numarası daha sonra kopyalayacak kat numaraları sıra ile girilir. Bu şekilde diğer katlarda kolon ve kirişlerin teker teker girilmesini önlemektedir. Kopyalayan katlardaki kolon ve kat numaraları ise otomatik olarak katına göre numaralanıp ve isimlenmektedir.

Bir diğer bazı işlemleri kolaylaştıran işlem ise kat yüksekliklerinin kolay bir şekilde ayarlanmasıdır. Örneğin ikinci katın yüksekliği 6 m olsun , kat yüksekliği 3,5 metre yapılırsa otomatik olarak 3. Katın yüksekliği de 9.5 metreye yükselir.

Staj Günü 15

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Çizimini yaptığımız projenin değişikliklerini 3 boyutlu olarak görebilme imkanımız vardır , bunun için tools menüsünden 3D görünüm düğmesine basarak çizdiğimiz projenin 3 boyutlu görünümünü görebilmeyi öğrendim.

Yine diğer bir kolaylık sağlayan buton ise fast draw menüsündeki WİN düğmesidir. Bu düğmeye basılarak ekranda çalışılacak kısım pencere ile seçilebilmektedir. Buda ayrıntılı çalışma imkanı sağlamaktadır. 

Staj Günü 16

Bugün de diğer günler gibi STA4-CAD programında statik projenin girimi işlemine devam ettim.

Daha önce WİN komutu ile pencere seçilerek yakınlaştırmayı öğrenmiştim. Gerekli pencere seçip çalışma işlemine başladıktan sonra KAT-ALL seçeneği ile yapıda katlar arasında çalışırken yani kattan kata geçerken çizimde sadece görünün kısmınmı kalacağı yoksa hepsinin mi görüleceği belirtilir. Ya KAT yada ALL seçeneği tercih edilebilir. 

Eğer kolonda aks ile kolon yüzeri arasındaki açıklığı değiştirmek istersek kolona gelip sağ tıklanır daha sonra Dx ve Dy değeleri değiştirilebilir. Eğer Dx değerini için sadece – ye basarsak soldan sıfıra sıfır dayar kolon ve aks arasında mesafe kalmaz. Ama -10 yazarsak sol baştan 10 cm aksın içine girer. Dy degerine -10 yazarsak ise kolonun üst yüzeyi ile aks arasında 10 cm aralık sağlar.

Staj Günü 17

Bugün de diğer günler gibi STA4-CAD programında statik projenin girimi işlemine devam ettim.

Bazı durumlarda kolonlar farklı şekilde çalıştırılmak istenebilir bunun için mesnetlenme şekilleri değiştirilebilinir bu sayede kolon üstünde gereksiz momentler sıfırlanabilir bunun için istenilen kolonun üstüne gelip sağ tıklanır kolon bilgisi seçilir orda kolon uç koşuluna gelinir ve istenilen mesnetlenme tipi seçilebilir.

Bu mafsal tipleri görüldüğü gibi iki ucu ankstre olabilir, üst ucuna mafsal konularak momenti alınabilir, alt ucuna mafsal konularak alt ucun momenti alınabilir yada iki ucuna konularak iki ucunda momenti sıfırlanabilir.

İstenirse kolonun malzemesi değiştirebilir bunun için malzeme bölümüne gelinir ve istenilen malzeme tipi girilebilir.

Staj Günü 18

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Ayrıca İnşaat Mühendisleri Odasından gelen bazı projelerin incelenmesi yapıldı.  Yanında çalıştığım mühendis bu projelerin kontrollerini gerekli yönetmeliklere göre gerçekleştirdi ve statik hesaplarını tek tek inceledi.

Programda ise kat kopyalaması yapıldıktan sonra her kattaki kolonun izdüşümünün görülebilmesi ve o kata gelmeden farklı kattan değişiklik yapılabilmesi için herhangi bir kolona gidilir ve sağ tıklanır kolon bilgisine girilir ve şekilde görülen kolon boyutları düzenleme düğmesine basılır.

Düğmeye bastıktan sonra kolon boyutları düzenleme kutusu açılmaktadır. Kutuda sıra ile çalışılan kolonun her kata izdüşümü görülmektedir. Değişiklik yapılmak istenen kolona gelinir ve ister elle ister sağ taraftaki kolon boyutları seçeneklerine tıklanarak kolon boyutları değiştirilebilir.

Staj Günü 19

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Bazı durumlarda kolonlara ilave yük etki ettirmek gerekir bunlar tekil yada üniform yayılmış bir şekilde olabilirler kolonların üzerine kendi zati ağırlıklarından başka herhangi bir konsol yükü, çatı yükü, kar yükü gibi fazladan yükler gelebilirler bu yükleri kolonlara tesir ettirmek gerekir eğer önlem alınmazsa deprem anında kolonda burkulma olmasına neden olabilir.

Programda bu yükleri girebilmek için yine kolona gelip sağ tıklanarak kolon bilgisi bölümüne girilir. Açılan kolon bilgisi kutusundan Loads düğmesine basılır ve eleman ilave yükleri kutusu açılır.

Eleman ilave yükleri açıldıktan sonra sıra ile yükün türüne göre ve yük değerine göre , yani hareketli ve sabit yük olup olmamasına göre yükler teker teker girilir. Bu şekilde yükler kolona etki ettirilmiş olur ve tesir diyagramları ona göre hesaplanır ve ona göre donatı atanır.

Staj Günü 20

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Çizim editörünün sol tarafındaki kat gösterme menüsünden çalışmak istenilen kata rahatça geçilebilir. Eğer KAT-ALL bölümünde kat seçeneği açık ise kat değişikliğine gidilse bile çalışılan çizim bölgesi değişmez. Yani bir diğer kattaki iz düşüm bölgesinde çalışılabilir.

Yine çalışılmak istenen bölge değiştirilmek istenirse farenin orta tuşuna basılı tutularak çalışılacak bölge kaydırılabilir. Kaydırma işlemi sırasında imleç kamyona dönüşür. 

Ekranda yine boşluk sağ tıklanarak kuşbakışı görüntü çıkarılabilir eğer ekrandaki boşlukta sağ tıklanacak olursa dynamic zoom kutusu açılır ve kuş bakışı görüntüden çalışılmak istenen bölge rahatlıkla seçilebilir.

Bu tür komutlar ve menülerle çalışma alanı kolaylıkla belirlenebilmektedir.

Staj Günü 21

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Daha önceki günler programın kolon işlemleri için hazırlanan menüleri tanıdık. Bugünde kirişler için yapılan ve çizimi kolaylaştıran menüleri incelemeye başladım.

Daha önceden çizilmiş herhangi bir kirişin aksını değiştirmek istersek ilk olarak kirişe farenin sağ tuşu ile tıklanır daha sonra açılan menü kutucuğundan kiriş bilgisi seçilir. Açılan kiriş bilgisi kutucuğundan kirişin yönüne göre Kiriş aksı/Rh bölümüne değiştirilemek istenen aks girilir ve kirişin yeri  otomatik olarak değişir.

Aynı zamanda Kiriş aksı/Rh bölümüne gelip tıklandıktan sonra aks seçim tuşu çıkar bu aks seçim tuşuna basarak aks seçilebilir. Ardından elle girilmeden yeni aks seçilerek kiriş otomatik olarak yer değiştirebilir.

Bu şekilde kirişin yer değiştirilmesinin nasıl olduğu öğrenildi.

Staj Günü 22

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine kirişin veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Bildiğimiz gibi mimarı projesi gelen projelerin kiriş yaşıma sistemlerini biz belirlemekteyiz bazen gelen tüm projelerin tasarımı dikdörtgen yada kare gibi 4 köşe olmayabilir. Daire , yarım daire elips gibi şekillerden mümkündür.

Programda kirişi yarımda daire yapabilmek için yani kirişe eğrisellik kazandırmak için daha önce kirişin yerini değiştirmek için kullandığımız Kiriş aksı/Rh bölümü kullanılır bu bölüme tıklandıktan sonra aks bilgisinden sonra “/” işareti konulur ve kiriş yarıçapı girilir bu şekilde eğrisellik kazandırılır.

Eğrisellik kazandırılırken kiriş çapının kiriş uzunluğundan olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca eğer çağın değeri yazılırken önüne – konursa dışa doğru +konursa içe doğru olarak eğrisellik kazandırılır.

Staj Günü 23

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine kirişin veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Daha önceki günlerde kolonlara açıklık vermeyi yani akslar ile kolonlar arasındaki açıklık mesafesini belirlemeyi öğrenmiştik , bugün ise kirişlerle akslar arasına kaçıklık vermeyi öğrendim .

Kiriş ile aks arasına kaçıklık vermeden önce çalışacağımız pencereyi değiştirmek için Fast Draw menüsünden WİN yani pencere düğmesine basarak farklı bir kirişe gittik. Dada sonra çalışmak istediğimiz kirişe sağ tıkladık açılan menü kutucuğundan kiriş bilgisi seçildi açılan kiriş bilgisi kutusunda Dxy bölmesine gelinir ve bilgiler girilerek kaçıklık verilir.

Girilen pozitif değerler kiriş sol veya üst kenarı ile aks arasında mesafeyi, negatif değerler ise kiriş alt veya sağ kenar ile aks arasındaki mesafeyi belirtir.

Staj Günü 24

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine kirişin veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Eğer  çalıştığımız kirişte guseli bir durum var ise yine daha öncede yaptığımız gibi guse vermek istediğimiz kirişe gelir sağ tıklarız ve kiriş bilgilerine gireriz. Eğer kirişe guse vermek istiyorsak Do bölümüne gelinir ver guse değeri bu bölmeye girilir.

Eğer gerekli durumlarda yine kirişe mafsal bağlanmak isteniyorsa kiriş özelliklerine girilir ve ordan La bölmesine gelinir karşımıza 3 tip bağlantı şekli çıkmaktadır. Bu bağlantı şekilleri rijit bağlantı, mafsal bağlantı, çatlamış kesit elastik ankastre bağlantı şekilleridir. Bu bize kirişin mesnetlenme şeklini vermektedir.

Kirişin a ucunda mafsal varsa La değeri – eğer guse var ise guse uzunluğu girilmelidir.

Staj Günü 25

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine kirişin veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Bazı durumlarda kirişlere kot verilebilir ayrıca merdiven yapmada kirişe kot vermekde çok kolaylık sağlamaktadır.

Kirişe kot vermek için kotunu belirlemek istediğimiz kirişe geldikten sonra sağ tıklayarak kiriş bilgisi bölümüne girdikten sonra açılan pencerede sol kot yada sağ kot bölümüne gelerek kiriş hangi kotta ise o kot verilebilir. Düşük döşemelerde çok işe yaramaktadır.

Eğer kirişin iki ucu farklı kotta ise ilk önce kiriş bilgisi kutusunun en alt kısmındaki Kiriş(sol kot=sağ kot) bölümü seçili durumdan çıkarılır. Ardından kirişin uçlarına istenildiği gibi farklı kotlar verilebilir.

Gerekirse kirişin malzemeside malzeme bölümüne gelinerek değiştirilebilinir. 

Staj Günü 26

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim.

Daha önceki günler programın kolon ve kiriş  işlemleri için hazırlanan menüleri tanıdık. Bugünde döşemeler için yapılan ve çizimi kolaylaştıran menüleri incelemeye başladım.

Daha önceden çizilmiş herhangi bir döşemenin aksını değiştirmek istersek ilk olarak istenilen döşemeye farenin sağ tuşu ile tıklanır daha sonra açılan menü kutucuğundan plak bilgisi seçilir. Açılan plak bilgisi kutucuğundan plağın yönüne göre sol aks/Rh, sağ aks/Rh, üstaks/Rh ve alt aks/ Rh bölümler değiştirilerek istenen aks girilir ve plağın yeri  otomatik olarak değişir.

Aynı zamanda bu bölümülere gelip tıklandıktan sonra aks seçim tuşu çıkar bu aks seçim tuşuna basarak aks seçilebilir. Ardından elle girilmeden yeni aks seçilerek plak otomatik olarak yer değiştirebilir.

Bu şekilde plağın yer değiştirilmesinin nasıl olduğu öğrenildi.

Staj Günü 27

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine plağın veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Daha önceden girilen mimari projeye göre eğrisellik verilmiş bir kiriş varsa bu kirişin bulunduğu döşemede döşemenin bu kirişe yük aktarabilmesi için eğrisel olması gerekir bunun için döşemelerede eğrisellik verilmelidir.

Programda plağa yarım daire yapabilmek için yani plağa eğrisellik kazandırmak için daha önce plağın yerini değiştirmek için kullandığımız sol aks/Rh, sağ aks/Rh, üst aks/Rh ve alt aks/ Rh bölümleri  kullanılır bu bölümlere tıklandıktan sonra aks bilgisinden sonra “/” işareti konulur ve plak yarıçapı girilir bu şekilde eğrisellik kazandırılır.

Yalnız kirişlerden farklı olarak plaklarda sadece + kullanılabilmektedir ve dört kenarınada dışa doğru eğrisellik kazandırılabilinir.

Staj Günü 28

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine plağın veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Daha önce fast draw menüsünde herhangi bir kısımda çalışabilmek için bir bölüm seçebilmek için WİN düğmesini kullanıyorduk. Seçtiğimiz bu bölümden çıkıp bütün çizim alanını görebilmek için ise yine fast draw menüsünden ALL seçeneğini tıklayarak bütün çizim alanınında çalışma yapabiliriz.

Döşemeler üstler plak üzerine gelen yükleri kirişlere aktarırlar bu aktarmayı yaparken ise uzun kenarlar ve kısa kenarlar arasında bir oran vardır. Eğer uzun kenar kısa kenarın 2 katı uzunluğunda ise sadece tek yönlü çalışır. Bunu düzenleyebilmek için farenin sağ tuşu ile istenilen döşemeye tıklanır ve plak bilgisi menüsüne girilir. Buradan yön bölmesine gelinir, eğer döşemenin x yönünde çalışmasını istiyorsak 1 y yönünde çalışmasını istiyorsak 2 yazarız iki yönlü için ise 0 yazılır bu şekilde döşemenin çalışma yönü seçilir.

Staj Günü 29

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine plağın veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Döşemeler kalınlıklarına ve içinde kullanılan malzemeye göre çeşitli şekillerde olabilmektedir. Genel olarak normal plak döşemeler inşaat yapılarında kullanılmaktadırlar fakat son günlerde asmolen döşeme sistemine talep oldukça artmıştır bunun sebebi ise asmolen döşemede nervür kullanılıp kirişin derinliği kısa tutulabilmesi ve görünüm ve estetik açısından daha iyi olmasıdır.

Eğer çalışılan döşeme asmolen ise asmolen döşeme ile ilgili bazı değerlerin girilmesi gerekmektedir. Bunlar Bo,Bt ve t değerleridir, bunlarda yine döşeme üstüne gelip fare ile sağ tıklandıktan sonra plak bilgisi bölümünden Bo,Bt ve t bölümlerine değerleri yazılarak yapılabilir.

Staj Günü 30

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugünde yine plağın veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Yapılan inşaat yapılarında insanların inip çıkabilmeleri için merdiven yapılması gereklidir. Sta4-CAD programında merdiven oluşturubilinmesi için döşemeler üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Merdiveni programda girebilmek için ilk olarak döşemeye gelinir ve sağ tıklanarak plak bilgisi bölümüne girilir. Bu bölümden Düşey eğim yönü seçilir eğim yönleri ise alt kenar aşağıda, üst kenar aşağıda, sol kenar  yada sağ kenar aşağıda seçeneklerinden biri seçilerek yapılır. Daha sonra yardımcı akslar çizilerek merdivene ara sağanlık olacak şekle döşeme parçalara ayrılır. En son olarak döşemenin hem üst kotu hemde alt kotu yine plak bilgisi bölümünden girilerek yapılır.

Staj Günü 31

Bugünde STA4-CAD in çizimde kolaylık sağlayabilen ve çizimi kolaylaştıran özelliklerini öğrenmeye devam ettim. Bugün de (stajımın son günü) yine plağın veri girişi için bize sağlanan kolaylarını öğrenmeye devam ettim.

Bazı durumlarda döşemelere ilave yük etki ettirmek gerekir bunlar tekil yada üniform yayılmış bir şekilde olabilirler döşemelerin üzerine kendi zati ağırlıklarından başka üstüne hatıl yükü gibi farklı yükler gelebilirler bu yükleri döşemelere tesir ettirmek gerekir eğer önlem alınmazsa deprem anında kolonda burkulma olmasına neden olabilir.

Programda bu yükleri girebilmek için yine döşemeye gelip sağ tıklanarak kolon bilgisi bölümüne girilir. Açılan kolon bilgisi kutusundan Loads düğmesine basılır ve eleman ilave yükleri kutusu açılır.

Eleman ilave yükleri açıldıktan sonra sıra ile yükün türüne göre ve yük değerine göre , yani hareketli ve sabit yük olup olmamasına göre yükler teker teker girilir. Bu şekilde yükler döşemeye etki ettirilmiş olur ve tesir diyagramları ona göre hesaplanır ve ona göre donatı atanır.

Aynı zamanda hem düşey hemde yatay yükler girilebilir.

Böylelikle bugün stajımın son gününü de tamamlamış oldum.

Hafzullah Yıldırım

Merhaba. Ben Hafzullah! Kocaeli'de yaşayan bir yazılım geliştiriciyim. 12 yıldır doğrudan sektörün içerisindeyim. Şu anda Hafzullah.com.tr yazılım firmasının kurucusu ve geliştiricisiyim. İş hayatım, örgün eğitim gören bir üniversite öğrencisiyken başladı. Freelance çalışan olarak birçok web ve masaüstü projesi içerisinde yer aldım. Düzenli olarak altında imzam olan-olacak projeler geliştiriyor, blog yazıyor ve fotograf çekiyorum.

Toplam 17 Yorum

Muhammed ÇELİK
Muhammed ÇELİK

23.07.2016 00:11:09

Merhabalar kardeşim. İnşaat mühendisliği son sınıf öğrencisiyim büro stajım kaldı. onu yapıcam şimdi. bu staj soyası gerçekten çok iyi hazırlanmış. rica etsem resimlerle birlikte e-mail atarmısın? celikoglu.muhammed@gmail.com

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

23.07.2016 10:41:57

Maalesef, staj içeriğini bu sayfadan alabilirsiniz. PDF olarak mail atmıyorum. İyi çalışmalar.

Ferhat BAL
Ferhat BAL

18.08.2016 15:49:36

Rica etsem şantiye stajinin tamamını da atabilir misin?

serhat sain
serhat sain

26.09.2016 11:27:54

Merhaba bana pdf atabilirmisiniz ? çok acil teşekkürler

deniz baskın
deniz baskın

06.10.2016 15:55:41

kolay gelsin tamamını pdf olarak önderebilirmisiniz ?

Kazım Aydıner
Kazım Aydıner

20.10.2016 22:44:22

Öncelikle ellerinize sağlık. Staj dosyasına burada eklediğiniz resimleride eklememize gerek var mıdır ? Yoksa sadece yazılarla geçme şansımız var mıdır? Şimdiden teşekkürler.

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

21.10.2016 09:29:28

Teşekkürler. Hiç resim eklemeden de geçebillirsiniz elbette, resim ekleme zorunluluğu diye bir şey yok. Fakat eklemenizi tavsiye ederim. Görsel açıdan daha şık, daha anlaşılır olacaktır.

ali sait aktekin
ali sait aktekin

24.10.2016 21:10:08

rica etsem büro stajı defterinizin örneğini atarmısınız

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

01.02.2017 16:11:05

Web sitemde sağ üstte bulunan arama ikonuna tıklayarak sitemde ki staj defterlerine ulaşabilirsin.

İsimsiz
İsimsiz

12.12.2016 18:11:53

Kızların inşaat mühendisliği okuması iyi mi?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

12.12.2016 20:47:25

Bu yazıyı okuduğuna göre muhtemelen bu bölümü okuyorsun, girdiysen artık tünele, geçmiş olsun :)

Merve
Merve

31.07.2017 09:52:41

Ben de inşaat mühendisliği okuyorum 3.sınıfım ve evet çok güzel bir şey, çok memnunum ve bölümümü çok seviyorum. Kimseye aldırma kadınlar inşaat mühendisi olamaz diyenler sadece geri kafalı insanlardır.

Mohammad Halim
Mohammad Halim

29.01.2017 16:08:59

Merhaba: Rica etsem bana pdf olarak atarmısınız.

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

01.02.2017 16:10:02

PDF olarak gönderim yapmıyorum maalesef.

Cccnnnaaa
Cccnnnaaa

27.07.2017 20:19:06

Hocam rica etsem pdf olarak gönderebilirmisin bana yarın teslim etmem gerekiyor staj dosyamı ?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

02.08.2017 10:05:28

Maalesef PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitesi üzerinden faydalanabilirsiniz. İyi çalışmalar.

Halil
Halil

20.09.2017 16:24:39

Selam hocam inşaatta 20 günlük staj var bana 30 günlük staj gerekiyor acana 20 gün inşaat 10 gunde büroda geçen staji eklesem olurmu yani biraz inşaata birazda büroda çalıştım derim

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:45:07

Öneriyor, tasdikliyor veya tavsiye ediyor olmayayım ama birşey olmaz, okumuyorlar bile çünkü.

Halil
Halil

20.09.2017 16:32:12

Hocam 20 gün inşaat stajina 10 günde büro stajını ekleyebilirmiyim bana 30 günlük lazimda

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:45:25

Bir önceki mesajında cevapladım.

Mehmet ali bakan
Mehmet ali bakan

20.09.2017 23:21:14

Hocam pdf olarak gönderebilirmisiniz?

Hafzullah Yıldırım
Hafzullah Yıldırım

07.10.2017 22:45:41

Mehmet, PDF olarak gönderim yapmıyorum, web sitemin üst kısmında arama kutusuna "staj defteri" veya "staj" olarak aratırsanız bu staj defterinin PDF halini yayınladığım yazıya ulaşabilirsiniz.

Furkan
Furkan

11.06.2018 17:19:16

Merhaba ben 10.sinifa gidiyorum stajima bundan yararlansam olurmu

Nur Bayagizova
Nur Bayagizova

03.07.2018 14:31:16

Merhaba hocam, 20 i gunlk buro stajim icin ayni programi suan ogrenmekteyim ve acaba icerikerini degistirerek b dosyanidan yararlanabilirmiyim mailden atabilirseniz cok cok sevinirim tesekkur ederim.

MUSTAFA SAHIN
MUSTAFA SAHIN

06.08.2018 10:54:01

hocam pdf olarak gönderebilir misiniz

seher lale
seher lale

07.12.2018 16:43:55

merabalar yazıyı pdf olarak nasıl indirebiliriz

Mehmet Gürsel
Mehmet Gürsel

05.05.2019 00:44:53

Hocam pdf olarak gönderebilirmisiniz?

Sende Yorum Yap

Benzer Yazılar